Skip to main content

Full text of "Inscriptiones graecae. Collegit Otto Kern"

See other formats


TABVLAE IN VSVM SCHOLAKVM • . II' 
BONNAE A. MARCVS ET F.WT.IIi^ii TABVLAE IN VSVM SCHOLARVM 

EDITAE SVB CVRA lOHANNIS LIETZMANN 

7 

INSCRIPTIONES 
GRAECAE 

COLLEGIT 

OTTO KERN 
BONNAE 

A. MARCVS ET E. WEBER 

OXONIAE: APVD PARKER ET FILIVM 

ROMAE: FRIDERICVS PVSTET 

PONTIFICIVS BIBLIOPOLA 

MCMXIII INSCRIPTIONES 
ORAECAE COLLEGIT OTTO KERN 
BONNAE 

A. MARCVS ET E. WEBER 

OXONIAE: APVD PARKER ET FILIVM 

ROMAE: FRIDERICVS PVSTET 

PONTIFICIVS BIBLIOPOLA 

MCMXIII 
CN PRAEFATIO 

Usque ad hunc ipsum diem sunt iuvenes antiquitatis investigandae studiosissimi qui 
lituli cuiuslibet Graeci imaginem oculis nunquam viderunt; sunt qui GuiLELMl DlTTENBEROERl 
Syllogen inscriptionum Graecarum vel alios libros utilissimos manibus saepissime triverunt, sed 
quomodo se habeat litteratura lapidaria plane non intellexerunt. Quorum in usum Iohanne 
LlETZMANNio auctore Ernesti Diehlii exemplum haud spernendum secuti inscriptiones Grae- 
cas ex ingenti titulorum thesauro elegimus et tabulis phototypicis curavimus repraesentandas. Ab 
inscriptionibus antiquissimis descendimus ad tempora Christiana quodque saeculum exemplis 
scripturae idoneis collectis illustrantes. Multorum virorum doctorum auxilium experti sumus ut 
imagines utiles coaggeremus. At non omnia adepti sumus quae petivimus quod ii homines 
doctissimi in animo habeant qui huius Hbri censuram facient. Nonnulla etiam quae in scriniis 
iamdudum habebam artifices qui has tabulas expresserunt ad usum haud apta esse iudicaverunt. 
Itaque ordo nonnunquam turbatus est quia novas inserere imagines necesse erat. Fortunae 
igitur nos committere non raro coacti sumus memores versus veterrimi izXiov Tj(j,iao iravtdc. Nam 
id semper imprimis curandum erat ut solum imagines quam optimae et pulcherrimae typis 
mandarentur. Ut exemplum afferam, nuUi attribuendum est culpae, quod deest Anaxenoris 
basis Magnesiae ad Maeandrum reperta, nunc Berolini ob novum Pergamenorum museum 
aedificandum in horreis abdita. Nec Xid-ou (j.sTs;rtYpa(poo imaginem idoneam impetrare potui. 
Attamen spero fore ut exempla a me collata ad Graecorum scripturam ilhistrandam pro parte 
sufficiant. Qui plura litteraturae Euclidis anno antiquioris exempla forte desiderant, iis Her- 
MANNl RoEHLll tabulae iam tertium editae praesto sunt. Omnes fere imagines lucis ope 
ex lapidibus ipsis factae sunt; raro tantum ectypis chartaceis pro lapidibus uti coacti sumus 
(tab. 6. 32. 40. 46). 

Grates mihi agendae sunt sincerissimae iis viris doctissimis et humanissimis qui preci- 
bus meis commoti imagines miserimt vel aha officia liberahter praestiterunt quorum ex numero 
lubenti animo nomino Fridericum Hiller de Gaertringen meum, huius quoque operis 
fautorem et adiutorem, Herbertum Koch qui omnes fere imagines Athenienses misit, LuDO- 
vicuM Meisterum, Ludovicum Pernier, Brunonem Schroederum, Theodorum Wiegand, 
Robertum Zahn qui de tituHs Boeotiis ineditis addidit mantissam et adulescentem bonae spei 
plenum Gerardum Krahmer famiharissimum. Albertus Rehmius qua est benevolentia 
de titulo egregio Mileti nuper effosso (tab. 8) nos edocuit et ut ipsius verba hic reddcrcm benigne 
mihi permisit. Neque defuit mihi consiHo suo gravissimo Udalricus de Wilamowitz- 
Moellendorff cui diHgentius obtemperavissem si nonnuHarum imaginum quas mihi indi- 
caverat lucis ope faciendarum fuisset copia. 

Halis Saxonum Otto Kern TABVLARVM DESCRIPTIO 

1. Stela lapidis calcarii Lemnia sexto a. Chr. saeculo non antiquior, a. 0,95; I. 0,40; cr. 0,14 
inventa Caminiae, nunc Athenis in museo Nationali. Titulus alter in dextra lapidis parte. Litterae a. 
0,05. Nuperrime edidit omnesque libellos de ea conscriptos diligenter collegit C. Fredrich IG XII 
8, I. Titulum Thracium esse mihi persuasit nunc J. Beloch Griech. Crwc//. I 2 ^ p. 52 s. ; lac. Thomopuli 
IIsXaaYcxd Athenis 19 12 nihil proficiunt. 

2. Supra tituli Cyprii, qui nunc Oxonii in Ashmolean-museo exstant. Lapis dexter a. c. 0,28, 
1. c. 0,47; sinister a. c. 0,55, 1. c. 0,26. Litteratura Cypria ; dialectus ignota. Singula verba punctis 
dirempta. Ed. R. Meister Sitzber. Berl. Akad. 191 1 p. 166 ss. 

Infra a sinistra Limestone block , broken below : 2 ft. .91/2 "'• y^ ' fi- ^'/4 "'• X ^ V2 '"■ Le^i^''^ 
3/^ — / in., above them a line. Points of interpunctuation. Inscription has been inlaid ivith bronze, portions 
of which remain repertus a. 1889 Poli (Cypri), editus /owrwa/ of Hellenic studies II 1890 p. 64 n. 6. 
Nunc Londini in museo Britannico. Kpe6(v)T0c tw rtX(X)ixA.^O(; tw 'Aptatoin^Seoc TllfJ- 

A dextra lapis inventus Drimu (Cypri) inter urbes veteres Solos et Paphon, nunc Londini in 
museo Britannico, saepe editus. Sammlung griech. Dialektinschr. I n. 26. Lectio dubia. 

3. Tituli T h e r a e supra epheborum gymnasium in rupe incisi. Effodit F. Hiller de Gaertringen 
a. 1896 ediditque IG XII 3, 538. 539 et Suppl. 141 1. 1412. Imagines photographicas fecit a. 1903 
A. du Bois-Reymond (cf. Hiller Thera III 1904 tab. 9). Titulus 538 ut sequentes litteris antiquissimis 
conscriptus (infra repetitus) : 'laoxdlpdu?? 'Afioxiwva wm^h)^ Kptjxwv Ts(i)S[s]. Cf. titulos Theraeos 
536. 537. 540 alios. A dextero latere incisum est nomen Khapoov (IG 1410); quae in margine vides 
pertinent ad n. 537. Sub imagine dubia testudinis : 

ED^tovo? («)t|7ch[e?] 

IlaoloPhoc 

Ei)aia9poc 

KpYjotXai; 
In vicinia nominis Euponi litterae AT^P apparent quas Hiller 958[po?] acute supplevit; a sinistra prope 
marginem 'Ev7cs6oxX-^[i;] (n. 570). 

De litteratura Theraea cf. praeter A. Kirchhoffii et Hilleri libros notissimos P. Kretschmer 
Athen. Mitteil. XXI 1896 p. 410 et F. Wiedemann Klio VIII 1908 p. 525 et IX 1909 p. 365 

4. Tituli Melii antiquissimi. A sinistra parte columna Naniana clarissima, hodie asservata in 
museo Regio Berolinensi, ubi etiam tres alii tituli Melii (cf. tab. 5) a nobis hic propositi exstant. Columna 
marmoris Parii, a. 1,56; dm. sup. 0,31; inf. 0,24, sedecim striis ornata ; litterae c. 0,025, versuum inter- 
vallum 0,03. IG XII 3, 1075. Cf. A. Elter Rhein. Mus. LXVI 191 1 p. 212, 4. 

A dextra supra n. 11 30 (stela lapidis nigricantis, a. 0,68; I. 0,34; cr. 0,09; litteris a. 0,01); 
infra n. 11 39 (stela eiusdem lapidis a. 0,60; I. 0,23; cr. 0,09; litteris 0,06). De litteratura Melia v. 
A. Kirchhoff Studien* p. 45. 66 ss; F. Wiedemann K/io VIII 1908 p. 525; IX 1909 p. 365. 

5. A dextra parte titulus Melius IG XII 3, 1140 (stela lapidis calcarii nigricantis a. 0,66; 
1. 0,29; cr. 0,09); cf. tab. 4. — VIII — 

A sinistra tituli clarissimi Gortynii initium (D. Comparetti Monnmenti Antichi III 1893 
d. 103 ss). Cf. J. Kohler et Er. Ziebarth Das Stadtrecht iwn Goiiyn 1912. 

6. Supra titulus Naxius saeculi VII Deli inventus et asservatus (nostra in tabula non satis 
perspicuus). IG XII 5, 1425. Artificum graecorum inscriptionum antiquissima. V. i EoO^oxaptiSYj? lectio 
certa ; cf. C. Robert ap. Pauly-Wissowa Realencyclopaedie VI p. 1 506 et F. Hiller de Gaertringen Athen. 
Mitteil. XXXVI 191 1 p. 283. 

Infra a sinistra parte Asonis titulus Parius a. max. 0,39; 1. 0,40; cr. 0,25. Litterae profundae 
a. c. 0,04 — 0,06. Paroeciae in ecclesia "Afiot 'AvapYupot repertus nunc Pari in museo. IG XII 5, 252. 

A dextra parte inscriptio sepulcralis Thasia saec. VI exeuntis ex ectypo C. Fredrichii 
expressa. Marmor album, fractum supra et infra, a. 0,38; 1. 0,20; cr. c. 0,095; litterae a. 0,015. IG 
XII 8, 395. Nota V. I X formam cursivam et v. 4 eitohsae. 

7. A sinistra Aeacis Samii Polycratis patris statua marmorea a L. Curtio a. 1905 reperta 
et Athen. Mitteil. XXXI 1906 p. 151 ss. publici iuris facta. Litteraturae otoi^^TjSiv dispositae exemplum 
antiquissimum esse videtur. Nachmanson Histor. Griech. Inschr. n. 6. 

AsdxTjC avsS-rjnev 
6 BpDOWVO? : oc vf\ 
^HpTj : tTjV GoXtjV • I- 

jrpTjaev • xata tfjv 
£::tataatv. 

A dextra parte Archermi basis conclamatissima Delia quae nunc Athenis conservatur in 
museo Nationali, quacum conferendus est titulus Parius IG XII 5, 147, ubi Hiller congessit quae 
memoria dignissima de Archermi titulo adhuc prolata sunt. 

8. De lapide superiore Milesio cuius imaginem ut ederem plenam benigne mihi permisit 
Theodor Wiegand, communicavit mecum comiter haecce Albertus Rehm qui huius anni auctumno 
titulum in magno de Mileto opere I 3 n. 3ia editurus est: 'Lapis quadratus, inventus a. 1905 in 
fundamentis porticus Delphinii Milesiorum, qui ante Miletum a Persis vastatam parieti alicui eiusdem 
delubri ita insertus erat, ut et supra et infra et ad sinistram lapides inscripti contigui essent. Continebat 
is paries fastos sacros ; quae exstant, ad menses Artemisionem et Taureonem pertinere videntur. Alti- 
tudo 0,54 m. ; lat. 2,26 (ex 1,855 litteris operta), crass. 0,24.' Versum i in imagine nostra non satis 
perspicuum Rehmius hoc modo supplevit : 

[7rp]oS6p:rta StSotat • A[tovuaioi?]atv • S6[o Y]uX).[ot 

Infra duo tituli Mycenarum scilicet lamina aenea I. o, 1 8 ; a. 0,09 saecuU ni fallimur sexti 
reperta in arce hodieque Athenis in museo Nationali asservata (IG IV 492) et vasis fictilis colore nigro 
affecti frustulum idque inventum in arce (IG IV 495). Titulum ultimum acu incisum esse memor esto. 

9. Supra a sinistra parte epigramma Megaris repertum quinti a. Chr. saeculi ineuntis. Stela 
marmorea in duas partes fracta a. 0,26; I. 0,30; cr. 0,05. Litterarum altitudo 0,14 — 0,18, intervallum 
c. 0,04. Rubri coloris vestigia. Ed. A. Wilhelm Athen. Mitteil. XXXI 1906 p. 89 ss. Cf. B. Keil 
Gottt. Gel. Nachr. 1906 p. 231 ss. 

luxta titulum Megarensem intellectu sane difficilem cemitur tabula Corinthia fictilis picta 
sexti saeculi e tabellarum votivarum thesauro hausta qui a. 1879 prope Ilevte Sxouipt. (dimidium fere 
horae ad meridiem versus ab Acrocorintho) repertus maxima e parte Berolini in museo Regio asser- 
vatur. Elegimus IG IV 224 quod e n. 222 supplevit Fraenkelius. — IX — 

Infra lapis Salaminius a. 1895 iv 'A[i.7teXax((|) r^i; XaXa[j.tvoi; a St. N. Dragume {Alhen. 
Mitteil. XXII 1897 p. 5253) repertus hodieque conservatus Athenis in museo Nationali (a. 0,455; '■ o>79! 
cr. 0,07; litter. alt. 0,045 — 0,055) ^' ^ ^. de Wilamowitz-Moellendorff Goell. Gel. Nachr. 1897 
p. 306 ss. (cf. eiusdem Ubrum Sappho und Simonides p. 192 ss.) et Adolpho Wilheim Oestetr. Jahreshefte II 
1899 p. 227 ss. (cf. ibidem III 1900 p. 98 n. 6) egregie exphcatus. Nachmanson Histor. Griech. Inschr. n. 12. 

10. Supra lapis calcarius (afptdTrEtpa) Camiri a SeUvanowio repertus (a. 0,54; 1. 0,27) 
nunc exstat BeroUni in museo Regio. IG XII i, 709 cf. p. 207. 

Media in parte tabula aenea quinti a. Chr. saeculi a. 0,20, I. 0,38, inventa ad vicum KomtpttCt 
non procul a Cierio, nunc asservata Athenis in museo Nationali. IG IX 2, 257. Cf. E. Preuner 
Ein delphisches Weihgeschenk 1900 p. 79; V. Costanzi Rivista di /ilologia XXIX 1900 p. 19. 21; 
H. Swoboda Festschrift fiir Otto Htrschfeld 1903 p. 320 (K. F. Hermann Lehrbuch III 19 13 p. 228. 246 n. 3). 

Infra vas Boeotium hodie asservatum Berolini in museo Regio ubi mihi ostendit qua est 
amicitia erga me Robertus Zahn, qui quae lingua vemacula sequuntur litteris mecum communicavit. 
Gratias igitur mecum agant lectores viro doctissimo qui ut vas hic primum ederetur benigne permisit. 
Titulum in margine foraminis exstantem nostrum in usum delineavit Maximilianus Luebke, ita ut hic 
cum operculi litteratura cursiva facillime possit comparari quod non sine fructu evasurum esse spero. 

Dreiftissvase aus dent griechischen Kunsthandel- 
Berlin, Vas. Inv. 4839. 

Erwahnt von Burrows and Ure, Kothons and vases of allied types, Jotcmal of Hell. studies XXXI 
igii S. •j6, 33 und S. 80, 64, nach meiner Mitteilung. 
Hohe: 0,12 m. 

Auf detn Rande, auf dem der Deckel aufruht, ist in mattroter Farbe auf Fimissgrund die In- 
sckrift gemalt: 

noXDttfJiiSac xaXic riav^^oTOs, xaX6[c] va4 


n ^a < tk 


r 

o Auf die Unterseite des Deckels ist in derselben Farbe, aber auf Tltongmnd und in ganz kursiven 
Ziigen eine fast genaue Wiederholting geschrieben : 

noXoTt|j.t8a<: xaXoi; Ilav^Dtos, xaXdc- . Die Schreibimg as und os fiir ai und oi sclieint besonders Tanagra eigen zu sein. Vgl. Meister, 
Griech. Dialekte I S. 2J5 § w und S. 238 § 11 ; Thumb, Handbuch der griech. Dialekte S. 223/. § 236, 7 b und c. 
Ferner wdre zu vergleichen die Sclireibung Asfl-pa und Kpoiao? au/ zweien, von derselben Hand stammenden 
rotfig. attischen Gefdssen (Hauser bei Furtwangler-Reichlwld, Griech. Vasenmalerei II S. 281), vielleicht eines 
tanagraisclmi Meisters (?), Kretschmer, Vaseninschriften S. 126 Nr. 108 und S. i2g Nr. tii. 

Die Inschrift vermehrt die geiinge Zahl der uns erhaltenen bootischen Gefdfie mit Liebesinschriften. 
Klein, Lieblingsnamen 2. Aufl. S. S3 und Joumal of Hell. Stud. XXIX igog S. 315/. 

Zur Fassung wdre zu vergleichen : 

Dorische Inschrift auf rotfig. attischem Skyphos, Klein, a. a. O. S. i2g ; Kretsckmer, a. a. O. S. 79 Nr. 47 .• 
IlavTO^dva xaXa Kopiv[d]oi 
ferner bootische Inschrift auf dem Gefdsse in Berlin, Furtwdngler 2116, wo ein Facsimile gegeben ist, Klein 

a. a. O. S. S3' Rasur 

KXsiepYO? xaX[6? SJoxsi 

schliesslich die Inschrift der schwarzfig. attischen Hydria in Paris, Klein, Meistersignaturen S. 50, 1 und Lieb- 
lingsinschriften S. 40, abgeb. Wiener Vorlegebl. i88g Taf V 3 : 

Ttfiafopa ^TTOisasv — 'AvSoxtSs? xaX6c Soxsi Tt[J-a[7]6pat. 
Ad titulos ultimos a R. Zahnio allatos confert Hiller scite vas Rhodium editum a T. L. Shear 
Amer. Joum. Philol. XXIX 1908 p. 461 cum tabula. 

11. Tituli Arcadici. Supra columnae spondylus viginti olim striis ornatae, marmoris albi ; 
pars dimidia desecta, superior defracta; a. 0,44, dm. 0,425. In latere inferiore litterae A B F. Un- 
deviginti versus qui tituli caput et finem continebant, perierunt. Inventus Mantineae in pooXsotTjplc]), 
nunc Tegeae {Piali) in museo. IG V 2, 261. Incipit hodie titulus versibus : 

[- xps ?]!3[J.6 t6 axo - - 

[t6?] 6px.6[i6Tac • au - - 

- p taXXa Sa[i.6at[a - -] 

V tv -"otxtat 

5 - ovat tot ^pi[a[i,of? --] 

[- ."]sxaaTov t6v [6px6|J.OTav • V -] 
Etiam versus 18 — 20 qui in imagine nostra non satis apparent, hic exscripsi : 

- i t6(; y£[u]Y0VTa[i; Sap)([t.a<; oipXsv, t6] 

[[ife]v i[itau IV Sa[[AOV, t6 S' s[jita') Tot tepot • st S' 6 [)iv] 
|5txaC]sT0t, 6 S' apvs[Tot ttot tav Stxav ]^ 

Media in parte lapis a dextra et pone mutilus cui iudicium litteris oTOt)cirj86v dispositis saec. 
quinti inscriptum est, repertus Mantineae prope forum, nunc Piali (Tegeae) in museo asservatus. A. 0,3 25 ; 
1. m. 0,85 ; cr. m. 0,695. Iii latere superiore statuae vestigia pergrandis. IG V 2, 262. 

Infra octo pilae in pyramides desinentes Tegeae inventae nunc ibi in museo. IG V 2 p. 25. 
Antiquissima et ea marraoris albi a. 0,67, I. 0,105, cr. 0,09 At6? STOpuao est (litterae saec. V 
a. Chr.) apud Hillerum n. 64, ceterae recentiores sunt. De Hermis arcadicis leguntur apud Pausaniam 
VIII 48, 6 haec: a-jfaX^ia TSTpdYwvov itsptaaw? Yotp Syj Tt T(j) a)(7j{j,au touTq) ^atvovtai [tot )(aipstv ot 
'ApxdtSs?, alia vide in Hilleri praefatione p. 25. 

12. Supra Atheniensium decretum de Salamine sexti a. Chr. saeculi exeuntis. Stela mar- 
moris Pentelici cuius de forma et aetate plura exposuit A, Wilhelm Athen. Mitteil. XXIII 1898 I Supplevit Hiller collata symbola Styrapbalia IG V 2, 357, 23: 8xa 81 apVYjiat nix xav e)(8oa[8tx]ov 8ixav. — XI — 

p. 466 ss. Litterae versuum i — 6 OTOt^7jS6v dispositae. E. Nachmanson Hislorische attische InschrifUn i. 
Wilhelmium secuti cum lioc lapide aram Pisistrati minoris (527 — 510) composuimus, quae sicut de- 
cretum de Salaminiis hodie Athenis in museo Nationah' asservatur. Cf. Wilhelm 1. 1. 473; Nach- 
MANSON 1.1.2. Conclamatissimus est locus Thucydideus ad Pisistrati titulum pertinens VI 54, 6: xai 
SXXo'. Ts aotwv fjpSav xtjv eviauoiov 'At^Tjvatoi? «PXV '*-^^ netaioTpairo? 6 'l7r;:EoD tou Topavvsooavtoi; 
x>\6z, tou 7:d7:;roo sycov touvojia, S? twv SwSsxa ^J-stov j5(0|j.6v t6v sv f{j a^opcj apywv avefhjxs xai t6v 
too 'AndXXwvo? £v Ilu&tou. xai T(j) [j.ev sv rjj aYOpcf 7rpocoixoSo[j.r|aac uotspov 6 07i[j.oc 'A^^vaitov 
[).EiCov |j./,xo? toD Pwjiou Tjipavtos tou7tiYpa[j.[j.a. tou S' sv nu&iou sTt xai vuv oTjXov eoTtv a[i,oSpoii; 
Y p d [j, [L a 1 Xef ov TdSs • 

[tv7)[j-a ToS' (fi h.^yjf. IIsioioTpaTO? 'l7C7cioo uw? 
>)-TjXsv 'AttoXXwvo? Ilo&ioo ev TS[tev£t. 

Infra basis Antenoris artificis clarissimi nunc Athenis in arcis museo asservata. IG I Suppl. 
375, 91. Onines de hoc titulo conscriptos libellos composuerunt accuratissime H. G. Lolling et 
P. Wolters Ktttttlnyog rov ev ^^'livait; 'E7nyqn(pi/.ov Mnvaeiov I 1899 p. 42 n. 32; cf. A. Wilhelm 
1. I. p. 47«- 

13. Supra notissimus de Hecatompedo titulus Atheniensis de quo post Lollingium qui edidit 
l4xh^ya 1890 p. 631 ss. praeter alios egit A. Wilhelm Athen. Mitteil. XXIII 1898 p. 487 ss. qui eum 
anno 480 a. Chr. non multo antiquiorem esse testimoniis e litteratura petitis demonstravit, postquam 
iam Kirchhoffius IG Suppl. IV i p. 138 Lollingio causis gravissimis oblocutus est. Saeculo sexto at- 
tribuerant Lolling, L. Ziehen alii quos ipse in tabula signanda secutus eram. 

Infra ostracon Themistoclis repertum Athenis prope Areopagum nunc Athenis in museo 
Nationali quod edidit Rob. Zahn Athen. Mitteil. XXII 1897 p. 345 ss. ; cf. A. Wilhelm ibidem XXIII 
1898 p. 478; Dittenberger Sylloge I^ 6; Nachmanson Historische attische Inschriften 5 c. 

14. Stela marmoris Pentelici a. 0,30, 1. 0,38, cr. 0,09 eruta a. 1897 Athenis 07:6 Td? 
Maxpd? 7rp6c avaToXd? too oSaTO? vifi KXetpoSpa?. Decretum superius quod in antica parte stelae 
insculptum est inferiore (partis posticae) antiquius esse Pan. Kabbadias qui edidit ^Eq>rjf(Eqig aqyaioXoyi-Arj 
1897 p. 176SS. evicit. 

15. Tabula marmoris Pentelici undique laesa eruta Athenis in Bacchi theatro nunc ibidem 
in museo Nationali, a. 1,00, 1. 0,51. Supra anaglyphi reliquiae, in cuius dextra parte vir conspicitur 
sedens dextramque porrigens alteri viro coram adstanti et a cane comitato. IG I 40. Hoc in lapide 
(424 a. Chr.) occurrunt passim lonicae litteraturae vestigia (velut vs. 41. 51); cf. Meisterhans-Schwyzer 
Grammatik der attischen Inschriften^ 1900 p. 2. 

16. A. sinistra parte tabula marmorea Deli reperta, supra infraque fracta, a. 0,45, cr. 0,08. 
IG V I, 1564. Cf. Dittenberger Sylloge I^ 60. Nachmanson Histor. Griech. Inschr. n. 2"]. 

A dextra parte marmor Pentelicum inventum Athenarum in arce, nunc ibidem in museo 
Nationali ex tribus fragmentis compositum. IG I 1 79 a ; cf. Dittenberger Sylloge 1*26; Nachmanson 
Historische atlische Inschriften 12. 

17. A sinistra parte tabula marnioris Pentelici, ornata actomate, A t h e n i s in arce effossa, 
a. 0,40, 1.0,23. IG I 45; Dittenberger Sylloge I * 34 ; Nachmanson Ilistorische attische Inschriften 15. 

A dextra parte fragmentum tabulae marnioris Pentelici opisthographae c. 0,12, fractae a partibus 
sinistra et inferiore, erutum in arce. IG I 260; E. Nachmanson Historische attische Inschriften \b. — XII — 

18. Tabula marmoris Pentelici, eruta Athenis in arce, a. 0,62, 1.0,28, cr. 0,10. IG I Suppl. 
p. 166 n. 62 b et IG XII 8 p. 167; Dittenberger Sylloge I ^ 54 ; W. Janell, Ausgewahlle Inschriften 
20; Nachmanson Historische attische Inschriften 20. 

19. Tabulae marmoreae anaglypho duarum dearum (lunonis et Minervae) omatae fragmenta 
quattuor A t h e n i s in arce vel inter theatra Bacchi et Herodis inventa, nunc ibidem ante introitum 
musei arcis. Litterae a. 0,006 ; pro A E passim A E (cf. A. Wilhelm Beitrdge zur griech. Inschrift- 
kunde p. 231 adn.). IG II i, ib (p. 393) et II 5 p. i ss. (II i^, i); Dittenberger Sylloge 1^56 et57; 
Nachmanson Historische attische Inschriften 22; ad litteraturam cf. imprimis A. Wilhelm 1. I. p. 17. 
Psephismata huic lapidi inscripta annorum 405/4 et 403/2 sunt. Vs. 61 pipXiov i. e. plebiscitum in 
tabulas publicas relatum (cf. Kirchner ad IG II i^ i). 

20. Supra fragmenta tria tabulae marmoris Pentelici eruta (a. 0,83, 1. 0,41, cr. 0,04) Athenis 
in arce; nuiic ibidem in museo Nationali. Litterae a. 0,012. IG II 1,3 (II i^, 6); Dittenberger Sylloge 
I^ 59; Nachmanson Historische attische Inschriften 24. 

Infra terminus domus pigneratae in lapide caeruleo reperto in parietinis domus antiquae inter 
Areopagum et Pnycem detectae (Athen. Mitteil. XVII 1892 p. 92) IG II 5, iii6b. Litterae quarti 
a. Chr. saeculi. 

21. Supra discus aeneus (dm. 0,19) quinti a. Chr. saeculi, Lusis Arcadiae repertus, nunc 
Berolini in museo Regio. IG V 2, 387. 

Media in parte lamina aenea IV s. III a. Chr. saeculi (a. 0,08, 1. olim 0,27) in multa frustula 
fracta, Lusis Arcadiae inventa, nunc Athenis in museo Nationali. IG V 2, 390. 

Infra foederis Arcadum documentum saeculi quarti a. Chr. (Hiller) in Lycaei hippodromo 
repertum a. IQ09 a Kuruniote, nunc Athenis in museo Nationali. IG V 2, 548. Versus 8. 9 ita se habent: 

Oopto — 
'AttoX - - 
In frustulo dextro inveniuntur litterae : I T 

\ST 

22. Supra a sinistra frustula tria laminae aetomate omatae Lusis Arcadiae inventae, a. 
0,22, 1. 0,125. Litterae punctis elatis expressae; intra aetoma urbis Amphissae (vs. 6) compendium 
quod primus editor A. Wilhelm acute detexit. IG V 2, 394. MvaaiXaoc EuSajiiSa 'Aji^taosoc a. 
200/199 Delphis fuit testis: Sammlung Griech. Dialekt-hischr. 21 16 (Dittenberger Sylloge II ^ 845), quera 
attulit ad laminae aetatem definiendam Wilhelm {Oesteir. Jahreshefte IV 1901 p. 73). 

A dextra stela Tegeae a. 1888 prope fanum Minervae reperta, quondam aetomate omata, infra 
fracta, a.m. 0,615, 1-0,565, cr. 0,155, nunc Tegeae (/'za//) in museo. Litterae, quarum nonnullae morem 
produnt lonicum, a. 0,01. IG V 2, 3. Legem ante foederis Arcadici tempora, i. e. circa a. 390 factam 
esse verisimile est. 

Infra duae tesserae iudicum aeneae inventae Athenis (9i8)etPiraeei (900) in sepulcris asser- 
vantur nunc Berolini in museo Regio. IG II 2, 918 et 900. De signis appositis cf. in universum Koehler 
IG II p. 347. 

23. Supra tabula marmoris Pentelici e nonnullis fragmentis frastulisque quantum potuit 
composita, supeme anaglypho valde mutilo omata, reperta Athenis, nunc ibidem in museo Nationali. — XIII — 

Litterae a. 0,008. IG II i p. 397. 423, II 5 p. 7 n. 14 b (II i^, 28); Dittenberger Sylloge P 73 ; 
Nachmanson Histor. attische Inschr. 28. 

Infra tabula marmorea a parte inferiore fracta, a. 0,52; 1. 0,38; cr. 0,10 omata anaglypho ad 
raaximam partem deleto, effossa Athenis in arce, nunc ibidem in museo Nationali. Litterae a. 0,006. IG 
II I, 25 (II i^, iio); Dittenberger Sylloge I- 102; Nachmanson Histor. attische Inschr. 33. 

24. Supra pars dexlra baseos marmoris Pentelici reperta A t h e n i s prope Olynipieum ubi 
Pythium fuisse creditur. Inferior lapidis pars nostra in imagine deest. IG II 3, 11 54; Dittenberger 
Sylloge I * 97 ; Nachmanson Histor. attische Inschr. 32. 

Infra a sinistra Cercyraeorum stela marmorea anni 375 a. Chr., a. 2,61, 1. 0,82 — 0,76, reperta 
A t h e n i s in Ceramico. In parte superiore haud dubie pictura erat. E. Hoffmann Sylloge epi- 
grammat. Graecor. n. 70. Cf. A. Conze Die attischen Grabreliefs III i tab. 305 n. 1470. 

Altera stela eaque Atheniensis Berolini in museo Regio asservatur, a. 1,21, 1. 0,40 — 0,43. 
Archaeol. Anzeiger 1903 p. 36 n. 24 (C. Watzinger). 

25. Marmor Hymettium 5:ttad6f payov (a. m. 0,42; 1. m. 0,63; cr. 0,11; litter. a. 0,005, 
inter%'. 0,003) inventum Athenis a. 1908 in foro vetere, nunc in museo Nationali, editum a Georgio 
P. Oeconomo Athen. Mitteil. XXXV 1910 p. 274 ss. De lapidibus opisthographis cf. Larfeld Hand- 
buth der griech. Epigraphik I p. 201. 

26. A sinistra parte stela marmorea S a m i inventa et asservata ibidem in museo, edita a Carolo 
Curtio Inschriften und Studien zur Geschichte von Samos Lilbeck 1877 p. los. n. 6. Novae lectiones ap. 
U. Koehler Athen. Mitteil. VII 1882 p. 367 ss; Michei Recueil n. 832. Partem exhibuit F. Bechtel 
Sammlung griech. Dialektinschr. III 2, n. 5702. 

A dextra parte supra tabula marmoris Pentelici quarti a. Chr. saeculi medii a. 0,26, I. 0,16, 
cr. 0,10 inventa Athenarum in arce, nunc ibidem in museo Nationali. IG II 5, 4321. Cf. de novo 
genere scribendi compendiario quod detexit in hoc titulo singulari acumine Th. Gomperzius quae 
congessit Larfeld Ilandbuch I p. 410 et II p. 537 ss. 

A sinistra epistula Mnesiergi plumbo (a. 0,04, I. 0,07) inscripta, reperta in vico Chaidari prope 
Athenas, nunc Berolini in museo Regio. IG III 3 p. II; A. Wilhelm Oesterr. Jahreshefle VII 1904 
p. 94 ss.; cf. Guilelm. Croenert Rhein. Mus. LXV 1910 p. 157. Qua cum epistula conferenda 
est [loXupSivTj Imazokii Olbiae reperta et ab Wilhelmio ibidem XII 1910 p. ii8ss egregie tractata; cf. 
Croenert I. I. p. 158 ss. Utraque epistula quarti a. Chr. saeculi est. 

27. Supra stela marmoris subcaerulei a. 1,18; I. supra 0,32, infra 0,25; cr. 0,19. Litterae 
a. 0,02. Supeme foramen ad rem dedicatoriam infigendam. Reperta Athenis in Amyni fano. 
Ed. A. Koerte Athen. Mitteil. XXI 1896 p. 295. 

Media in parte stela marmoris Pentelici a. 1,02, I. 0,23 — 0,28, cr. 0,18 inventa Athenis in 
arce ad Parthenonem occidentem versus. IG II 5, 1426 b; Dittenberger Sylloge II ^ 784. 

Infra basis monumenti sepulcralis (vasis?) reperta a. 1901 prope Athenas nunc ibidem in 
museo Nationali. A. 0,257 '< dm. cylindri 0,429. Ed. Wilhelm Beitrdge zur griech. Inschriftenkunde p. 40 n. 26. 

28. Didascaliamm Atheniensium fragmenta duo tertii a. Chr. saeculi quae post alios edidit 
et commentario egregio instruxit A. Wilhelm Urkunden dramat. Auffiihrungen in Athen 1906 p. 38 ss. 
A. 0,34, 1. 0,19, cr. c. 0,11. Nota compendia et paragraphos nec non vs. 19 E6pt«tSo. — XIV — 

29- A sinistra stela marmoris Pentelici a. 0,39; 1. infra 0,20, alta 0,21; cr. 0,04 (litterae negle- 
genter incisae a. 0,006) reperta sub Athenarum arce ad occidentem versus. Ed. A. Koerte Athen. 
Milteil. XXI 1896 p. 299 ss. 

A dextra parte stela marmoris Pentelici aetomate omata, a. 1,20; 1. 0,36; cr. 0,07, e duobus 
fragmentis copulata repertis A t h e n i s inter Bacchi theatrum et Herodis odeon, nimc ibidem in museo 
Nationali. Litterae a. 0,007. IG II i p. 424 n. 256 b (II i^, 483); Dittenberger Sylloge II^ 489. 

30. Fragmenta duo stelae marmoris Hymetti A t h e n i s repertae optime editae ab A. Wilhelmio 
Attische Urhinde?i I. Teil (Wiener Sitzungsberichte 191 1) p. i ss. Supra IG II I, 160, infra II l, 184 
(II i^, 236); cf. Dittenberger Sylloge P 149. 159 et p. 812; Nachmanson Histor. attische Inschr. 39. 
Litterae a. 0,005. Ad litteraturam cf. Wilhelm 1. 1. p. 9, qui nos mittit ad U. de Wilamowitz- 
Moellendorff Timotheos Die Perser p. 5S. Non iam dubito quin Wiihelmius rectius Koehlero Droysenio 
Nieseo aliis qui titukim anno 336 a. Chr. n. attribuerant hoc decretum iam anno 338/7 assignaverit. 
Quod autem paulo post lapidi incisum esse potest. 

31. Supra dedicatio Alexandri Magni inscripta templi Minervae Prienensis antae meridionali. 
Litterae a. 0,05 — 0,055, versuum interv. 0,04. F. Hiiler von Gaertringen Inschrifteii von Piiene n. 156, 
qui etiam de litteratura bene egit. Nachmanson Hist. Griech. Inschr. n. 51. 

Infra stelae Prienae prope gymnasium reperta quattuor fragmenta, nunc Berolini in museo 
Regio, m. a. 0,78; 1. supra 0,82; m. cr. 0,24. Litterae a. 0,02; versuum interv. 0,015. Inschriften von 
Priene n. 5. Naclimanson Histor. Griech. Insciir. n. 55. 

32. Supra a sinistra parte stela marmoris albi Nisyri reperta et in loannis Logothetae 
museum ibidem delata, m. a. 0,27; 1. 0,26; cr. 0,06, a partibus superiore et inferiore fracta, a dextro 
atere laesa, litteris (a. 0,008) III. a. Chr. saeculi inscripta. Imago ex Hilleri ectypo facta. Versuum 
interv. 0,014. IG XII 3, 87. 

A dextra stela sepulcralis tertii a. Chr. saeculi T h e r a e in meridionali SsXXdSa? clivo effossa, 
a. 0,73; I. 0,33 — 0,27; cr. 0,10 — 0,075. Litterae a. 0,016—0,03. H. Dragendorff Tliera II p. 67 
n. 25; IG Xn 3, 851. 

Infra a sinistra tabula lapidea saeculi III a. Chr. a dextro latere laesa, a. 0,25; 1. 0,23, cr. 
0,05 Amorgi (Arcesine) reperta nunc Athenis in museo Nationali. IG XII 7, 58; Dittenberger 
Sylloge II 2 828. 

A dextra pars dimidia baseos rotundae marmoreae reperta Pergami a. 1908 (dm. c. 0,78; 
a. 0,21); in superficie statuae aeneae vestigia. Litterae a. c. 0,021; versuum interv. 0,04. Nota lineas 
super litteras incisas et litteram E super alterum E vocis Eo|i4v7ji; insculptam. Ed. H. Hepding Athen. 
Mitteil. XXXV 19 10 p. 463 n. 45. Ad titulos Pergamenos cf. C. Paepckii dissertationem De Perga- 
menorum litteratura Rostochii 1906. 

33« Supra stela marmorea in latere adverso, lateribus dextro et sinistro a diversis manibus 
inscripta (in latere superiore praeterea unum nomen et fibulae ferreae reliquiae), a. 1,00; 1. 0,43; cr. 0,30, 
effossa T h e r a e in gymnasio a Ptolemaeorum militibus usurpato. In latere adverso, quod solimi ex- 
pressimus, tres manus distinguendae sunt, una quae litteris elegantissimis Ptolemaei Philometoris epistu- 
lam, aliae quae militum noniina inciderunt, qua de re accuratoria apud Hillerum leguntur, qui in 
sinistro latere vs. 192 patris nomen a milite ipso litteris cursivis (C M) adiectum esse censet, quo ab 
homonymis discerneretur. Cf. ad tabulam n. 39. IG. XII 3, 327 et Suppl. p. 283; Dittenberger 
Orientis inscr. I 59. — XV — 

Infra Ptolemaei Euergetae titulus, qui huius regis statuae aeneae subscriptus erat Thermi 
erutus et cditus a G. Soteriade 'EeprjinEQts aQxatoloyiyi.)j 1905 p. Qi. 

34. Basis marmorea Thermi a G. Soteriade eruta. Titulus quem infra vides in parte antica 
insculplus et iam editus Inschriften aus Magnesia am Maiandros p. XIV n. LlVa et tum a Soteriade 
ipso 'EcfijfieQic: aQxatoXoyt/.ri 1905 p. 83 ap. 8a. In latere dextero altcr titulus insculptus est, editus 
1. I. p. 87 ap. 8S. De litteratura et aetate titulorum cf. 1. 1. p. 84 ss. 

35. Pars tabulae magnae marmoreae cum lapidibus Elginianis T e n o Londinum in museum 
Britannicum transvectae, quam hic ex imagine photographica a musei Britannici custodibus nobis 
benigne missa exprimendam curavimus, quia haec tertii a. Chr. saecuH litteratura non sine fructu cum 
papjris eiusdem aetatis conferri potest. Qua in re Timothei quoque papyrus non neglegenda est. 
IG XII 5, 872 vs. 92-123 extreraae partes. 

Infra Artemidori Pergaei imago ab Hiliero Therae in Artemidori tep-^vei feliciter detecta: 
IG XII 3 Suppl. 1348. Cf. Tliera III p. 89 ss. Sculptor nummorum exempkmi secutus est. 

36. Muri porticus forum versus occidentem cingentis Magnesiae ad Maeandrum effossi 
lapis cui MaYVTjoiai; xtiot? quam dicunt inscripta est, nunc Berolini in museo Regio. O. Kem In- 
icliri/ten von Magnesia n. 17. De Magnesiae lapidum litteratura cf. eundem librum p. XXIX et quae 
de litterarum Magneticarum et Pergamenarum variis formis bene monuit C. Paepcke De Pergamenorum 
litteratura p. 32. 

37. Tria frustula victorum Theseorum A t h e n i s actorum catalogi, quae composuit A. Wilhelm 
Athen. Milteil. XXX 1905 p. 213 ss. Litterae a. 0,007; versuum interv. 0,012 — 0,013; superscriptionis 
a. 0,001; vers. interv. 0,018. 

38. Supra basis marmoris caerulei leucophaei Pergami in gymnasio eruta, a. 0,535, I. supra 
0,856, infra 0,873, cr. 0,155 (litterae a. 0,055 — 0,060), aetatis imperatomm. Ed. Fraenkel Inschri/ten 
voti Pergamon II n. 452. 

Infia tabula marmorea a. 0,65, 1. 0,31 (litterae a. 0,013; versuum interv. 0,04) Pergami a. 
1902 inventa in gymnasio. Pertinet titulus ad Attali III aetatem. Ed. Br. Schroeder Athen. Milteil. 
XXIX 1904 p. 152 ss. 

39. Supra a sinistra stela marmoris Parii a. 0,58, I. c. 0,24, cr. 0,06 (litterae accurate incisae, 
quarum locos lineolis indicaverat lapicida, a. c. 0,018), effossa Therae a Dragendorffio in meri- 
dionalibus infra Seliadam faucibus {Theta II p. 68 n. 27). IG XII 3, 835. 'EjriTi|j,iSav (nomen rarum) in 
mercenariorum catalogo (IG XII 3, 327, 134 [cf. tabulam nostram n. 33] exstare monuit Hiller apud 
Dragendorffium. 

A dextra stela marmoris caerulei cymatiis carens, in duas fracta partes, a. 0,62, I. 0,33, cr. 
0,065, Pari ab Erico Pernice reperta, nunc ibidem in museo. Litterarum altitudo valde variat 
(0,005-0,015). IG XII 5, 186 cf. 185. 

Infra Herma cui caput seorsum impositum erat, inventa Megalopoii prope forum nunc ibidem 
in museo, a. 0,58, I. 0,34, cr. 0,23. IG V 2, 454. Commemorat Pausanias VIII 31, 7. 

40. Chaeremonis Nysaei monumenti pars superior ex ectypo egregio Friderici Hiller de 
Gaertringen qui mecum invenit a. 1890 in vico Aktsche qui Nysae veteris ruderibus vicinus est. — XVI — 

Asservari nunc Constantinopoli in museo dicitur. Lapis a^j.DYSaXtrrj? est, a. 0,90, I. 0,58, cr. 0,22 ; 
litterae a. c. 0,015. Edd. Hiller et Th. Mommsen Athen. Mitteil. XVI 1891 p. 95 ss. cf. p. 441 ; Dittenberger 
Sylloge I 2 328. Expressimus totius monumenti dedicationem post a. 84 a. Chr. factam vs. i — 2 et epi- 
stulam C. Cassii proconsulis Asiae (a. 88 a. Chr.) vs. 3 — 15 nec non Mithradatis regis priorem eiusdem 
anni vs. 16 — 26, omisimus Mithradatis litteras secundas, quas ab altera manu incisas esse Hiller censuit. 
Versus 1 1/3 Wilamowitzius et Hiller nunc ita proponunt : a^rsxptdTj^v xa]|X(«)C [au]T6v ^£[7roi]-rjXsvat %ai 
taSet, ifjiaTOV ts o[£t] | epfdadat, 07c[(0i; i]irt7V(j) -- Cf. A. Wilhelm Goett. Gel. Anz. 1S98, 215. 

41. Tabula aenea (a. 0,447, ^- infra 0,325 ; litterae a. 0,05) primi a. Chr. saeculi in vico ho- 
diemo Gomerek Cappadociae reperta asservatur Berolini in museo Regio. Litteraturae cursivae 
exemplum egregium. Ed. E. Curtius Monatsber. Berl. Akad. 1880 p. 646 s {Gesammelte Abhandlungen 
II p. 271 s. et 429S.); Michel Recueil 546. De litteratura Curtius 1. 1. 429. 

42> Supra Romae templi in Athenarum titulus dedicatorius non antiquior a. 27 a. Chr., 
lectus iam a Cyriaco Anconitensi, editus a Koehlero IG III 63. Vs. i KAISA in rasura. 

Infra tria epistylii Cereris pronai fragmenta Pergami a. 1909 reperta posterioris secundi p. Chr. 
saecuh partis. Litterae vs. i a. 0,08 — 0,086, vs. 2 0,053. Nota praeter alia litterae E variam formam. 
Ed. H. Hepding Athen. Mitteil. XXXV 1910 p. 442 n. 25. 

43. Tabula lapidis calcarii leucophaei subcaerulei e tredecim fragmentis Pergami in foro 
inferiore repertis a H. Thierschio composita a. 0,82, 1. 1,05, cr. 0,05 — 0,085. Inferior tabulae pars 
hodie deest. Litterae a. 0,005 (in superscriptione 0,012); versuum interv. 0,005. Ed. hunc paatXtx6v 
v6[j-ov Traiani fere temporibus lapidi incisum Gualtherus Kolbe Athen. Mitteil. XXVII 1902 p. 57 ss. ; 
Dittenberger Orientis inscr. II 483. Partem exhibuit F. Bleckmann Griech. Inschrift. zur griech. Staaten- 
kunde n. 18. Cf. Atxataiitata 1913 p. 40. 45. 

Infra ara marmoris aJbi Pergami a. 1909 in Cereris fano reperta, in adversa et postica parte 
inscripta, a. 0,0675, ^- 0,46, cr. 0,47. In adversa parte titulus iJ-soi; aYt[(i)t dto t?] dedicatus litteris 
0,021 — 0,025 (versuum interv. 0,054), in postica alter omnibus ventis votus. Ed. H. Hepding Athen. 
Mitteil. XXXV 1910 p. 454 n. 39. Cf. Hermes XLVI 1911 p. 434; Deissmann Paulus 178; Ed. Norden 
Agnostos Tlieos p. 56 adn. i. 

44. Supra Plotinae et Hadriani f ilii epistulae quae exstant in tabula ex quattuor fragmentis A t h e n i s 
et in Piraeo repertis ab A. Wilhelmio composita. Nota Ixdsatv in epistularum initiis factam et confer 
lapidem Magneticum tab. 36. Ed. A. Wilhelm Oesterr. Jahresh. II 1899 p. 270 ss. 

Infra inferior pars tabulae marmoreae in P i r a e o inventa primumque a Carolo Curtio edita 
(neglecta in IG) et fragmento Teni in ecclesia StaopoSdxY) reperto ab A. Wilhelmio Oesterr. Jahreshefte 
XII 1909 p. 146 ss. suppleta, cuius litteratura bene cum lapide superiore conferri potest. 
Ultimi versus frustulo Tenio aucti ita se habent : 

Po6Xop.at \ svSst^tv aot^Jbv Ysiveadat 7rp[6c t]6v x^Tjjpoxa tfjc eS 'A- 
petoi) TrdYOD ^mkff,. t6v Sl etadYstv el<; to[{)i; 'A]peoJtaYSttac, too? 8s 
tet(jidv ott )(p7] Tra-S^etv \ a;roteiaaf 7ct7rpaaxe[t(o]aav Se ;rdvta \ autot ot 
10 xo[).[Covtec \ ot jrptbtot Trap' aotdav a)vo6[[j,e]vot • t6 Zk xai tpttoo; (»)- 
VTjtd? '[ziw^^himq, t(bv aDt(Ji)v (j)vt(ov |ie[ta]jrtKpdaxstv ijrttetvet 
tac tet[j.dc. TaDtTjv tYjv iTriotoXTjv atTJX^j) e^YJYpd^javts? iv Iletpatst 
atviaats Trpo tOD 5siY[i.atoi;. EutD)(etts. 

'Ejrt[j.eXY]t£Dovto? tTji; jt6Xe(o<; T. 'IouXiod 'Hp(oStav[oD] KoXXute(o<;. — XVII — 

45« Supra sella Updwc Atovuaou 'EXeudep^wi; e marmore Pentelico facta A t h e n i s in Bacchi 
theatro in cunei medii primo ordine effossa ibidemque asservata. IG III 240. 

Media in parte statuae basis marmoris nigri (Eleusinii) in duas partes fracta, a. 0,248, 1. 0,75, 
cr. 0,80, reperta Athenis in theatro Bacchi. Litterae a. 0,045. IG III 949; cf. loa. de Prott 
Athen. Mitteil. XXVII 1902 p. 296. 

Infra Sophoclis paeanis in Aesculapium reliquiae miserrimae effossae A t h e n i s in Asclepieo. 
Frustulorum maximum a. 0,18; 1. 0,41. A. Wilhelm Beitrage zur griech. Inschriftenk. p. I02 n. 87. Cf. 
U. de Wilamowitz-Moellendorff Nordionische Steine {Abh. Ak. Berl. 1909) p. 37 sqq. 

46. Basis cylindrata cuius cymatia superum et inferum quondam seorsum exsculpta perierunt, 
marmoris maculati ab Hillero Therae 1899 prope forum effossa, dm. infera 0,68, supera 0,65; a. 0,77. 
Litterae eleganter incisae a. 0,028 — 0,045. H et H promiscue usurpantur (cf. E et E tab. 42). Titulum 
ob ligaturas et compendia nec non ob F initiale vs. 9 ex Hilleri ectypo expressimus. IG XII 3 Suppl. 
1396; cf. Hiller Thera III p. 134. 

Infra a sinistra Alcamenis Mercurius Pergami saeculo secundo p. Chr. factus, ibidem a. 1903 
repertus, nunc Constantinopoli in museo. A. 1.19; 1. c. 0,32; cr. 0,29. Litterae a. vs. i — 3: 0,022; 
vs. 4 — 5 : 0,026 ; versuum interv. 0,02 ; inter v. 4 et 5 : 0,085. Nota litterarum et Q varias formas» 
E et y (de quo cf. C. Paepcke De Pergamenorum litteratura p. 29). Edd. W. Altmann et F. Winter 
Athen. Mitteil. XXIX 1904 p. 179SS. et 208 ss., ubi citantur quae A. Conze et G. Loeschcke de artis 
monumento singulari monuerunt. 

A dextra Hermae marmoris albi pulcherrimi reliquiae a. 0,64; I. 0,32; cr. 0,25 Athenis in 
museo Nationali editae ab A. Wilhelmio Beitrdge zur griech. Inschriftenk. p. 99 n. 83. 0sd^iXos IlatavisU? 
prytanis in catalogis a. 165/6 — 167/8 et 169/70 — 174/5 (IG III 1029^3 et 1032 jg). BiPouXXto? 
OsdtptXo? IG III 1024 (a. 140 — 150). 

47- Supra a sinistra basis marmoris Pentelici Athenis in Asclepieo effossa, a. 1,05, I. 0,36, 
cr. 0,47, ab A. Wilhelmio Oesterr. Jahreshefte III 1900 p. 93 ss edita cum alterius baseos imagine ad 
quam spectant vs. 5 et 9. 'AvTttpwv 'Ai>TjVatoc IG VII 1773, 7 (^oivjdjc ;rpoaoStou), 23 (^cofrjrJjc 
xatvT^C xa)|j.(p8tac), 24 (ujroxptrJic xatv^c xw^wpSta?) mediae II saec. p. Chr. partis. 

A de.xtra epheborum catalogi ann. 192/3 p. Chr. columna prima et alterius reliquiae, quae 
exstant in tabula marmorea (a. 1,71; 1. 0,50; cr. 0,7) inaedificata olim Athenis ad ecclesiam 
S. Demetrii, nunc ibidem in museo Nationali. Altera monumenti pars Oxonii asservatur. IG III ii6oa. 
Svoronos Das Athener Nationalmuseum tab. CX n. 1470. Cf. Dittenberger Hermes XII p. 1 1 adn. 2. 

Infra basis (Hermae?) lapidis caerulei, cymatiis omata, a. 0,515, 1. 0,405, cr. 0,40, Therae 
ante Mercurii et Herculis antrum ab Hillero effossa. Litterae a. 0,022 — 0,033; versuum loci lineolis 
incisi sunt. IG XII 3, 524. De T. FI. Clitosthene Claudiano multa apud Hillerum invenies; cf. etiam 
Thera III p. 129 et Groag Oesterr. Jahreshefte X 1907 p. 282 ss. 

48. Supra a sinistra titulus saxo inscriptus in Athenarum arce prope Parthenonem ad 
septentrionem versus ab H. Heydemannio repertus. IG III 166; cf. W. ludeich Topographie von 
Athen p. 218. 

A dextra tabula ansata marmori albo (a. 0,52; I. 0,70; cr. 0,34) insculpta Athenis in museo 
Nationali. Litterae a. 0,026. Secundi vel tertii p. Chr. saeculi. A. Wilhelm Beitrdge zur griech. In- 
schriftenkunde p. loi n. 86. 

3 — XVIII — 

Infra columna marmorea lobaccharum acta tertii p. Chr. saeculi exhibens effossa A t h e n i s in 
Baccheo prope Areopagum (Doerpfeld Athen. Mitteil. XIX 1894 p. 147 ss.). Nota puncta diacritica 
quae dicunt super litteras I et Y nonnunquam superscripta et lacunas singulas paragraphos indicantes 
Versibus 55. 56 ineuntibus et 97. 98 e.xeuntibus magna littera Z adscripta est, quae non intelligitur. 
De lota adscripto quae littera hoc in titulo nunquam posita est cf. Strabonem XIV 648 ad Anaxenoris 
basin Magnesiae ad Maeandrum in theatro repertam {Inschriften von Magnesia n. 129; E. Maass Orpheus 
p. 18 n. i). Ed. Sam Wide Athen. Mitteil. XIX 1894 p. 248 ss. Cf. Maass Orpheus 1895 p. 16 ss. 

49. Supra a sinistra ara marmorea a. 0,18, I. 0,13 Athenis in Baccheo (cf. ad tab. 48) 
reperta et ab loanne Schradero Athen. Mitteil. XXI 1896 p. 270, i edita. 

A dextra ara Athenis inventa a. 0,14, dm. 0,135 — 0,145 (litterae a. c. 0,15-0,2; versuum 
interv. 0,02—0,09). Ed. E. Nachmanson Athen. Mitteil. XXXIII 1908 p. 208. Pausan. I 17, i : 
xai Yop AlSoo? aiptat ('A^vatoi?) pw[xd? sott xal ^■fi^rf, xai 'Opjj,-^?. 

Infra tabula marmoris albi a. 0,275, '• 0,44, cr. 0,28, Carthaeae Cei reperta nunc Athenis 
in museo Nationali. IG XII 5, 564, melius apud Wilhelm Beitrage ziir griech. Inschriftenk. 1909 
p. 159 n. 138, qui interpunctionem apostrophos compendia diligentissime notavit. 

50. Supra tabula marmorea aetomate ornata, a. 0,65, I. 0,82, cr. 0,09 (litterae a. 0,04 — 0,036), 
Pergami a. 1904 ad aYiaa[j.a 'Af- Kopiax'^? reperta. Sti^oi ladtpTfjcpot Ael. Niconis. Nota spiritus 
asperos et lenes. Ed. H. Hepding Athen. Mitteil. XXXII 1907 p. 356 n. 115. 

Infra a sinistra ara marmoris leucophaei a. 0,88, 1. 0,39, cr. 0,27 (litterae a. 0,02) in Phrygia 
inter vicos Akkaja et Sapundschibunar inventa, nunc in oppido Eskischehir. Ed. A. Koerte Athen. Mitteil. 
XXV 1900 414 s n. 24. 

A dextra fragmen fictile Megaris repertum, a. 0,135; I- 0,12; cr. 0,02. Litterae stilo im- 
pressae. Ed. R. Knopf Athen. Mitteil. XXV 1900 p. 313 ss. Pater noster Matthaei VI 9 — 13. LIBRORVM AD INTRODVCTIONEM VTILIVM CONSPECTVS 

(Cf. ad hunc conspectum quae composuit Nachmanson Historische Griechische Inschriften p. 4.) 

lo. Franz Elementa epigraphices Graecae Berolini 1840. 

Ad. Kirchhoff Studien zur Geschichte des griechischen Alphabets^ Gutersloh 1887, ad quem libnim praecla- 

rissimum cf. F. Wiedemann Klio VIII (1908) 523 ss.; IX (1909) 364 ss. 
Sal. Reinach Traite d'epigrapkie grecque Paris 1885. 

Roberts-Gardner Introduction to Greek Epigraphy I. II Cambridge 1887. 1905. 
W. Larfeld Griechische Epigraphik in Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft I^ 1892. 
Idem Handbuch der griechischen Epigraphik Lipsiae I 1907, II 1902. 
E. L. HiCKS A Manual of Greek historical Inscriptions. Oxford 1882. Nova editio curata ab E. L. 

Hicks et G. F. Hill Oxford 1901. 
GuiLELMUS DiTTENBERGER Sylloge inscriptionum Graecarum^ Lipsiae 1898 — 1901. Novam editionem 

parat F. Hiller de Gaertriugen. 
Idem Orientis graeci inscriptiones selectae (supplementum sylloges) Lipsiae 1903 — 1905. 
Ch. Michel Recueil d'inscriptions grecques Bruxelles 1900. Snpplement I 19 12. 
Walther Janell Ausgewdhlte Inschriften griechisch und deutsch Berolini 1906. — XIX — 

H. CoLLlTZ, F. Bechtel u. O. Hoffmann Samrn/ung der griechischen Dialektinschriften : 

I. Band. i. Heft: Griechisch-kyprisch. 2. Heft: Aeolisch, die Gedichte der Balbilla, Thessaiisch. 

3. Heft: Bootisch. 4. Heft: Eieisch, Arliadisch, Pamphylisch. 1883 — 1884. 

II. Band. I. Heft: Epirotisch, Aliamanisch, Aetolisch, Aenianisch, Phthiotisch, Lokrisch, Phokisch. 

2. Heft: Orakeiinschriften aus Dodona. Achaia und seine Koionien. 3.— 6. Heft: Deiphisch. 
1885— 1898. 

III. Band, i. Halfte. i. Heft: Megarisch. 2. Heft: Korinthos, Kieonai, Sikyon, Phieius u. d. 

korinth. Koionien. 3. Heft : Argivisch. 4. Heft: Aigina, Pliolegandros, Anaphe, Astypalaia, 
Telos, Nisyros, Knidos, Kalymna, Kos. 5. Heft: Rhodos. 1888 — 1899. 

III. Band, 2. Halfte. i. Heft: Lakonien, Tarent, Herakleia, Messenien. 2. Heft: Thera u. Melos. 

3. Heft: Kretisch. 4. Heft: Die sizilischen Inschriften und die Soldnerinschriften von Abu 
Simbel. 5. Heft : lonisch. 1898 — 1905. 

IV. Band. i. Heft: Wortregister zum I. Bande. 2. Heft: Wortregister zum II. Bande. 3. Heft : 

Grammatik und Wortregister zur i. Haifte des III. Bandes. 4. Heft, i. Abt. : Nachtrage, 
Grammatik und Wortregister zum i. u. 2. Heft der 2. Haifte des 3. Bandes. 

F. SoLMSEN Inscriptiones Graecae ad inlustrandas dialectos seiectae. Tertium edidit F. S. Lipsiae 1910. 

Ernst Nachmanson Historische attische Inschriften Bonnae 1913 {Kleine Texten. 1 10). Historische griechische 
Inschriften bis auf Alexander den Grossen Bonnae 1 9 1 3 {Kleine Texte n. 121). 

F. Bleckmann Griechische Inschriften zur griechischen Staatenkunde Bonnae 19 13 (Kleine Texte n. 115). 
R. Dareste, B. Haussoullier, Th. Reinach Recueil des inscriptions juridiques grecques Vsx\% 1891 — 1905. 
I04.NNES DE Prott et LuD. Ziehen Leges Graecorum sacrae e tituiis collectae Lipsiae 1896. 1906. 

E. LoEWY Inschriften griechischer Bildhauer Lipsiae 1885. 

G. Kaibel Epigrammata Graeca ex lapidibus conlecta Beroiini 1S7B. 

E. Hoffmann Sylioge epigrammatum Graecorum quae ante medium saeculum a. Clir. n. tertium incisa 

ad nos pervenerunt. Halis 1893. 
P. Kretschmer Die griechischen Vaseninschriften Giitersloh 1894. 

Praeter hos libros utilissimos Adolphi Wiiheimii dissertationes optimae frugis pienae semper adeundae 
sunt quas hic vir de arte epigrapliica Graeca unice meritus cum in academiae Vindobonensis 
actis et scholarum archaeoiogicarum Austriacae Germanicae Francogaiiicae annaiibus variisque 
ephemeridibus tum in libris egregiis Urkunden dramatischer Auffiihrungen «'« .^///^« Vindobonae 1906; 
Beitrdge zur griechischen Inschriftenkunde Vindobonae 1909 pubiici iuris fecit. Cf. eiusdem Neue 
Beitrdge zur griech. Inschriftenk. {Sitzungsber. der Wiener Akademie tom. 166) I 19 II, II ibidem 191 2. 

RUD. Hekzog Die Umschrift der dlteren griechischen Uteratur, Programm der Baseler Universitat 1912. TITVLORVM COLLECTIONES IMPRIMIS INSPICIENDAE SVNT HAECE 

Corpus inscriptionum Graecarum. Auctoritate et impensis Academiae Litterarum Regiae 
Borussicae edd. A. Boeckhius. A. Kirchhoffius. E. Curtius. H.Roehlius. I — IV 1828 — 1877. 
Inscriptiones Graecae. Editae consiiio et auctoritate academiae Regiae Borussicae: 

I. Inscriptiones Atticae anno Euciidis vestustiores ed. A. Kirchhoff. 1873. Supplementa. 
Arcedunt indices. 1877. 1887. iSgi. 

II. Inscriptiones Atticae aetatis quae est inter Euclidis annum et Augusti tempora ed. U. Koehler. 
Pars I. Decreta continens. 1877. Pars II. Tabulas magistratuum, cataiogos nominum, instrumenta 
iuris privati continens. 1883. Pars III. Dedicationes, tituios honorarios, statuarum subscriptiones. 

3* — XX — 

titulos artificum, titulos sacros, inscriptiones ararum, oracula, sirailia, titulos sepulcrales continens. 
1888. Pars IV. Indices continens. Composuit J. Kirchner. 1893. Pars V. Supplementa. 1895. 

III. Inscriptiones Atticae aetatis Romanae ed. W. Dittenberger. Pars I. Decreta senatus popu- 
lique Atheniensium etc. 1878. Pars II. Tituli sepulcrales. Tituli memoriales. Fragmenta incerta. 
Addenda et corrigenda. Indices. 1882. Pars III. Appendix inscriptionum Atticarum : defixionum 
tabellae in Attica regione repertae ed. R. Wuensch. 1897. 

IV. Inscriptiones Argolidis ed. M. Fraenkel. 1902. 

V. Inscriptiones Laconiae Messeniae Arcadiae. Pars I. Inscriptiones Laconiae et Messeniae ed. 
W. KoLBE. 19 13. Pars II. Inscriptiones Arcadiae ed. F. Hiller de Gaertringen. 19 13. 

VII. Inscriptiones Megaridis et Boeotiae ed. W. Dittenberger. 1892. 

IX. Inscriptiones regionum Graeciae septentrionalis voluminibus VII et VIII non comprehensae. 
Pars I. Inscriptiones Phocidis, Locridis, Aetoliae, Acarnaniae, insularum maris lonii ed. W. Ditten- 
berger. 1897. Pars II. Inscriptiones Thessaliae ed. O. Kern. Indices composuit F. Hiller 
de Gaertringen. 1908. 

XI. Inscriptiones Deli editae consilio et auctoritate Academiae inscriptionum et humaniorum 
litterarum Franco-Gallicae. Fasc. II. Inscriptiones Deli liberae. Tabulae archontum, tabulae 
hieropoeorum ann. 314 — 250 ed. F. Durrbach. 1912. 

XII. Inscriptiones insularum maris Aegaei praeter Delum. Fasc. I. Inscriptiones Rhodi Chalces 
Carpathi cum Saro Casi ed. F. Hiller de Gaertringen. 1895. Fasc. II. Inscriptiones Lesbi 
Nesi Tenedi ed. W. Paton. 1899. Fasc. III. Inscriptiones Symes Teutlussae Teli Nisyri Asty- 
palaeae Anaphes Therae et Therasiae Pholegandri Meli Cimoli ed. F. Hiller de Gaertringen. 
1898. Fasc. III. Supplementa ed. F. Hiller de Gaertringen. 1904. Fasc. V. Inscriptiones 
Cycladum ed. F. Hiller de Gaertringen. Pars prior. Inscriptiones Cycladum praeter 
Tenum. 1903. Pars altera. Inscriptiones Teni insulae et totius fasciculi indices. 1909. 
Fasc. VII. Inscriptiones Amorgi et insularum vicinarum ed. J. Delamarre. Indices composuit 
F. Hiller de Gaertringen. 1908. Fasc. VIII. Inscriptiones insularum maris Thracici ed. 
C. Fredrich. 1909. 

XIV. Inscriptiones Siciliae et Italiae additis graecis Galliae Hispaniae Britanniae Germaniae 
inscriptionibus ed. G. Kaibel. 1890. 

Voluminis II et III editio minor. Inscriptiones Atticae Euclidis anno posteriores. Pars I. Decreta 
continens ed. I. Kirchner. Fasc. I. Decreta annorum 403 — 229 a. Chr. 19 13. 

H. G. Lolling et P. Wolter KaTcxXoYO? to5 Iv 'A^vaic 'EniYpaiptxoD MooaEtoo I 1899. 
K. Meisterhans Grammatik der aitischen Inschiften. Ed. III ab E. Schwyzero curata Berolini 1900. 

Inscriptiones Graecae antiquissimae praeter Atticas in Attica repertas ed. H. Roehl 1882. 

Imagines inscriptionum Graecarum antiquiss. in usum scholarum tertium edidit H. Roehl 1907. 
Inscriptiones Graecae ad res Romanas pertinentes auctoritate et impensis Academiae in- 

scriptionum et litterarum humaniorum collectae et editae. Parisiis 1901 ss. 
Tituli Asiae Minoris ab Academia Vindobonensi edentur; adhuc solum tituli Lycii lingua Lycia 

conscripti ab E. Kalinka editae sunt (1901); graeci typus nunc imprimuntur. 

Wilh. Dittenberger U7id Karl Purgold Die Inschriften von Olympia Berolini 1896. 

B. Latyschev Inscriptiones antiquae orae septentrionalis Ponti Euxini Graecae et Latinae. Petropoli 

I 1885. II 1890. IV 1901. 
Max Fraenkel, Ernst Fabricius, Carl Schuchardt Die Inschriften von Pergamon Berolini 1 1890, II 1895. — XXI — 

Eduard Schweizer Grammalik der Pergameiiisc/ien Imchriften Berolini 1898. 
W. R. Paton and E. L. Hicks The iimriptions of Cos Oxford i8gi. 

RuD. Herzog Koische Forschungen und Funde Lipsiae 1899. 
O. Kern Die Inschriften von Magnesia am Maiandros Berolini 1900. 

Ernst Nachmanson Laute und Fonnen der Magnetischen Inschriften Uppsala 1903. 
F. HlLLER VON Gaertringen Die Inschriften von Priene Berolini 1906. 
Multum prodest Bulletin annuel d'epigraphie grecque publie pai A. \. Reinach, ex ephemeride Revue 

des etudes grecques 1907 ss. seorsum editus. Eiusdem Ephemeris I 19 13. TABVLARVM CONSPECTVS 

tab. I Lemni saec. VL a. Chr. 

2 Cypri. 

3 Therae. 

4 Meli. 

5 Meli. Cretae saec. V. a. Chr. 

6 Deli saec. VII. a. Chr. Pari. Thasi. 

7 Sami saec. VI. a. Chr. Deli saec. VI. a. Chr. 

8 Mileti. Mycenarum saec. VI. et V. a. Chr. 

9 Megarorum saec. V. a. Chr. ineuntis. Corinthi saec. VI. a. Chr. Salaminis saec. V. a. Chr. 

10 Rhodi. Thetonii Thessaliae saec. V. a. Chr. Boeotiae. 

1 1 Mantineae saec. VI. et V. a. Chr. Tegeae. 

12 Athenarum saec. VI. a. Chr. 

13 Athenarum saec. VI. et V. a. Chr. 

14 Athenarum saec. V. a. Chr. 

15 Athenarum c. 424 a. Chr. 

16 Deli 402 a. Chr. Athenarum 433/2 a. Chr. 

17 Athenarum 421/20 a. Chr. 

18 Athenarum 408/7 a. Chr. 

19 Athenarum saec. V. a. Chr. exeuntis. 

20 Athenarum 403 a. Chr. et titulus domus pigneratae quarti a. Chr. saeculi. 

2 1 Lusorum saec. V. et IV. s. III. a. Chr. Foederis Arcadum Lycaei saec. IV. 

22 Lusorum c. 200 a. Chr. Tegeae saec. IV. ineuntis. Athenarum. 

23 Athenarum 387/6 et 363/2 a. Chr. 

24 Athenarum 375 et c. 365 a. Chr. et tertius lapis quarti vel tertii saeculi. 

25 Athenarum c. 345 a. Chr. 

26 Sami 346/5 a. Chr. Athenarum saec. IV. a. Chr 

27 Athenarum saec. IV. a. Chr. 

28 Athenarum saec. III. a. Chr. 

29 Athenarum c. 325/4 et 304/3 a. Chr. 

30 Athenarum 336 (338/7) a. Chr. 

31 Prienes c. 334 et 326/5 a. Chr. 

32 Nisyri saec. III. a. Chr. Therae saec III. a. Chr. Arcesines Amorgi saec. III. a. Chr. 
Pergami saec. III. a. Chr. XXII 33 
34 
35 
36 
37 
38 

39 
40 

41 
42 
43 
44 
45 
46 

47 
48 

49 
50 Ptolemaeorum (Euergetae et Philometoris) tituli Thermi et Therae reperti. 

Thermi saec. III. a. Chr. 

Teni saec. III. a. Chr. Therae saec. III. a. Chr. 

Magnesiae ad Maeandrum saec. II. a. Chr. ineuntis. 

Athenarum saec. II. a. Chr. 

Pergami saec. II. a. Chr. et aetatis imperatorum. 

Therae saec. II. a. Chr. ineuntis. Pari saec. II. a. Chr. exeuntis. Megalopolis saec. II. a. Chr. 

Nysae saec. I. a. Chr. 

Anisae (Cappadociae ?) saec. I. a. Chr. 

Athenarum saec. I. a. Chr. exeuntis et Pergami saec. II. p. Chr. 

Pergami c. 100 p. Chr. et paullo serius. 

Athenarum saec. II. p. Chr. 

Athenarum saec. II. p. Chr. 

Therae Pergami Athenarum saec. II. p. Chr. 

Athenarum et Therae saec. II. p. Chr. 

Athenarum saec. II. et III. p. Chr. 

Athenarum. Carthaeae (Cei). 

Pergami II. saec. p. Chr. Phrygiae. Megarorum IV. saec. p. Chr. COMPARATIO NUMERORUM IG TabuLie 


IG 


Tabulae 


IG Tabulae 


Tabulae 


I 40 


15 


240 


45 


1130 4 


26 16 


45 


17 


949 


45 


"39 4 


34 «7 


I79a 


16 


ii6oa 


47 


1140 5 


54 i8 


260 


17 


III 3 P- 11 


26 


Suppl. 1348 35 


56- 57 19 


I Suppl. p. 166 n. 62 b 


18 


IV 224 


9 


1396 46 


59 20 


373. 9> 


12 


492 


8 


1411. 1412 3 


60 16 


II I, ib 


•9 


495 


8 


5. 147 7 


73 23 


3 


20 


V I, 1564 


16 


186 39 


97 24 


25 


23 


V 2, 3 


22 


252 6 


102 23 


160. 184 


30 


64 


II 


564 49 


149. 159 30 


P- 397- 423 


23 


261 


11 


872 35 


328 40 


p. 424 n. 256 b 


29 


262 


II 


1425 6 


489 29 


II 2, 900. 918 


22 


387 


21 


XII 7, 58 32 


784 27 


II 3. "54 


24 


390 


21 


8, I I 


828 32 


II 5, p. ISS. 

p. 7 n. 14 b 


19 
23 


394 
454 


22 
39 


395 6 
p. 167 18 


Orientis inscr. I 59 33 
11483 43 
Hoffmann Sylloge epigr. 


Ili6b 
I426b 


20 

27 


548 
IX 2, 257 


21 
10 


Inschriften von Mag?iesta 
n. 17 36 


4321 


26 


XII I, 709 


10 


Milet. Ergebnisse der Aus- 


Graec. 70 24 


II I» I 
6 


19 
20 


3, 87 
327 


32 
33 


grabungen und Unter- 
suchungen III i n. 3 1 a 8 


Janell Ausgewdhlte 

griech. Inschriften 20 18 


28 

IIO 

236 
483 


23 
22 

30 
29 


524 47 
538. 539 (Suppl. 

1411. 1412) 3 
835 39 


Inschriften von Pergamon 

II 452 38 

Inschriften von Priene 5 3 1 

>5<' 3' 


KaTfiXoYoi; tou Iv 'A8'. 
'EittYpaipixou Mouosiou 
I p. 42 n. 32 12 


III 63 


4' 


85. 


32 


Dittenberger 


Michel Recueil 546 41 


166 


48 


1075 


4 


Sylloge 6 13 


832 26 XXIII Tabulae 


Tabulae 


Nachmanson Historische 


Sammlung griech. 
attische Imchriften 
Dialektinschr. 
1 


12 


I 26 


2 


2 


12 


ni 2 5702 


26 


5c 


>3 


Wilhelm Beitrdge fiir 
12 


16 


griech. Inschriftkunde 
'5 


■ 7 


p. 40 n. 26 


27 


i6 


17 


p. 99 °- 83 


46 


20 


18 


p. loi n. 86 


48 


22 


«9 


p. 102 n. 87 


45 


24 


20 


p. 159 n. 138 


49 


28 


23 


32 

33 

39 


24 
23 
30 


Wilhelm UrkunJcn 
dramat. Auffiihrungcn 
p. 38 ss. 28 


Nachinanson Historische 
Athen. Mitteilungen 
griech. Inschriften 
VII 1882, 367 ss. 


26 


6 


7 


XVI 1891, p. 95 ss. 


40 


12 


9 


XIX 1894, p. 248 ss. 


48 


27 


16 


XXI 1896, p. 270, 1 


49 


51 


31 


P-295 


27 


55 


31 


p. 299 85. 


29 Tabulae 

XXII 1897, p. 52 ss. 9 

345 ss. 13 

XXIII 1898, 466SS. 12 

487 ss. 13 

XXV 1900, p. 313SS. 50 

p. 414S. n. 24 50 

XXVII 1902, p. 57SS. 43 

p. 296 45 

p. 152 38 

XXIX 1904, p. 179SS. 46 

p. 152 ss. 38 

XXX 1905, p. 213SS. 37 

XXXI 1906, p. 89 s. 9 
1906, p. 151 ss. 7 

XXXII 1907, 

p. 356 n. 115 50 
XXXni 1908, p. 208 49 
XXXV 19 10, 

p. 274 ss. 25 

p. 442 n. 25 42 
P- 454 n- 39 43 
p. 463 n. 45 32 Tabulae 
Archaeolog. Anteiger 

1903, p. 36 n. 24 24 

Berliner Atademie 
Monatsberichte 1880, 

p. 646 s. 41 

Sitzungsberichte 191 1, 

p. 166 ss. 2 

'EtpvjiJLepli; ip-^atoXoYix-i) 

1897, p. 176 ss. 14 

1905. P- 83 34 

P 9' 33 

Journal of Hellenic studies 

n 1890, p. 64 n. 6 2 
Afonumenti Antichi 

III 1893, p. 103 5 

Oesterreich. Jah reihefte 

II 1899, p. 27OSS. 44 

III 1900, p. 93 ss. 47 
VII 1904, p. 94 ss. 26 
XII 1909, p. 146SS. 44 

Inedita 10 

p. IX Addendura ad p. X n. TO. 
Ueber einige weitere bootische Liebesinschriften vgl. jetzt Wolters, Athen. Mitt. XXXVIII 1913 S. 200 f. Die 
von ihm so gliicklich gedeuteten Aufschriften eines schwarzfigurigen bootischen Napfes des athenischen Nationalmuseums, 
KXe-^iX" "o'^" *<*' f-^"' to' hpa!paav[n {fiiT fptit^liavTC) und K),e."ix]a xaXa eI[v]oi (jl(o)i 3ox!, bilden auch in ihrer Fassung 
Analogien zu unserer Inschrift. Fromniannscbe Buchdruckerei (Hc: Pohle) in Jena. — ^347. ••»5; ; " iS^;.-<^;-;'?=^5?'?j^v ;:■:.■,:■• " i-%Mf >-^ ■ ' - \ -^ .'.y^iir,- . ■ ■..- ■-■,■:.*■ -^ „-.. ■■■-i' '^■'••j''. • '■ r ,■ .'i,*>'' 

•^■■',:': J~v\ •••■^ ■■■• /r •■•■'- .^. •''V*^;i 


• - ■y/i-Mi ■Wf 
», ■ ^"k. ■» >.y , j 

i — •^'J?'' i '•^1. ,^ .■ 'tl. . W»«s <■ Lcmni VI. .saec. a. Clir. 

ii :-^.v- ■"n- . - _'<jf :i-%:^ ^ >'VV 


^.--'^''^^^Si-^i'^'^ • ^^v\ '^-;"-:_rw- .r i ,<ft; -li^ 


";v 


■>>i. ^' 


^ o 

Therae. iS-iFl 

W. 


■ L • '■*■ 

MeU 

O n3 

>■ 

re 
O ^«--fc ■mr % 
Deli Vil. saec. a. Chr. 
7 - Pari Thasi ^i ^ Sami VI. a. Chr. saeculi 
Corinthi VI. saec. a. Clir. Meeaidium V. sacc. a. Clir. iiicunt. ' . i --v ' 1 j. i njy,.ii „ >ip=^^."Wi^' ' -*.- ..^#^ . r ^ ' S^^wti j i^*^, 

'. ■ '. .-. . . ... ^' ?:,- . =ft<;?.3a.A ■; ..., 

i. ^'^ ' ■''!■.•'*.»■■;'■ ' •' it^'- ' i. <Jf 


■■/'.•■ '.. *■■' i>*.i.(»»;l' '■. 


^:;,."^^ '^^^i^o^.st^.-.^^^f f 
iMiiiiiiMiiifiHtti 


:^'' Mmm Salaiiiiiiis V. saec. a. Chr. 
I lictuiiii Uicssaliat: V. saec. a. Chr. 
Boeotiae 


5 ^- . ..«p>. MnHhhjae VI. .sj 
•^^ P ■ ■ Mantiiieac V. saec. a. Clir. 
v(<^ 

Tegeae 12 
^.^ h-OOl- 

M 


^:&' 
aU-LM 

o > \\- '.^^^»-' k.^l> 


> - ^ dj-s~ 
13 \\^.^ n.iip 5.0. 

'Al T A I 
J{-. Z-' H O $ A 
'Jif-Ad/^T. 

o 1 

/:?;"ai:e YC)'y''^ 15 

W '\ \^ tM'A'T^;A|' 
A. ^ ;^\^^1 
/\iliciia:uiii \ I. a. Chr. saeculi 
Athenarum V. a. Chr. saeculi 14 ♦^" W-<' r y. i 4 CJ-E 1 1 A 1 O N H A (^ A '■ 

6^}%;^. p o /.\ I :? o b ^ A I z*' E f o 3: n 0^-t T A,^ E r"":ivT^ 

Lt oiIYM •f^.;5 Pbf^p* AN E 1 A^f <ive P:^t4 A£:| 
!-i H )' E:P E A|J P Ea4'fc'l^.pibiT.A APArv/^iA ^ K Ai 
Ai? |^E"4^A'l'fXAW''^^V^TA'1i£'p,E Hf o,m m 

A^j^f \mM-i EQi^iAt/i'^! I^ tfC&o/AE:;?^rj;:/^e.^f:,ij 

AOH,|^f Gi |10|) 

^ E fr I A I G ^e 1 r^Eir p,e ^t^ -j aI; :e ab m^^To-i^i^Kj^/^. 
^ IT.X: 6 © T* i-Mzfci^ '' 

■-^ 


^ Atlieiiarum V. saeciili a. Clir. 
5 f 45 A' 
ri.-^ATAi.TgVS^ijSl 017.' 
.•S4>r: I i-Ea^at 

,1- ,.r PoCHFfcnTt' ... , 

: ' - I A r P E F A r I • K A t Ij O T \Ai I • i ■ 

' I •. I A T f ■=: X o P A« j rt /<■. E c«.NA -^- 

:-antoKhoi nWt B.F:r6AVAE/:t 
-^v noi'i-oNE--:A! cv-^ 

F Al t-; KaI l-(OTf R-^ :• ^. 
I- PA I l*Oy I Al 

O I F X p I PcT 
(TC I O rol APC 

ANAO I l-'A I O I 
■VI P/.OXj:E,\ , ly 

T p Y T A !•; E Y F 'V '"S Af I 

r rcTATEki-r'-.. i< ;ho: 

•.r ''F A, PyarAllT I 6c I TC 
-I .NTCGNI AVTO B-^;/-*.! 

UTEArTr I f6l rq : Tq<.,'7ixs' a/C.^h ^, 
YEiJE cvo yF(C>: dcN/iY.'P I A 1 :^« AfJ 

4)5«'/' I Not A^- P ''c/tos: euup-s Athenariim c. 424 a. Chr. 16 
■i^l^ ^'Cl^:;J-^U..,:^^ ..: - ^ :- - ^ ^*;. < *« < -;; \ >;> ^ 

-,^ «--< ^- 4- ' - ?!^*^ i. - rr ;•. -r iv ■-^■: ■_- - -. 

^r > _ ^ «< , 1 V- i- 11? -i \\ *-\". 1- -^ _ _- — • o <<-■ 


" ^r-s y e - • ^ 
o 17 


\t \':l'f*:f ' -.•■■f- ' '^ ^i^f-^ 


f tfN'i ^V 

A f..ih.pf'/. ■ICT"^^ / I 


ili: "JtP: .rn^i tr^f ^ '^'^-"'^ Alhenaiuni 421/20 


\CV-Ui ■ ■ '". ui o. c, "2: :;:i^^- o < i- m \ v <• ^. <ii^- -^ 18 25 
OiENTHI: 

E,rA*fe.Ei Pi^ 

1 :ci<'mtf:to<r3EP' 

NAGHr' '* 'KA.j.; 

EHoT ! '. : 1 Al 

7^ P o 4 E I iTO N A <j^ I K^Ho /A' 
•■^f' A I AMB:^ 1-^ A© OMslJ.,!?? ^ 
ip AYjAf K A I A^fArlAt. 

rn> os r <f o N K A I e>yW r«| 

'jHAI^yl^-Af TO$Ei<roHo:?A'YT 

OAj THHT.EBo 
•^■flF;\lf:YO^AT:Jj^A II o 
"b.^lfK A 1 .7"o Hv^. I^ X o ! -' T 

^a^ i ^ Av-- T o A f= /• I ■' A r 

.:.lAl Gl, HHI KAI KAT/i' 

0/-E . KA/ Ei^AI AEA 
, ,,!#.£ H I AE ^-pQr» P YT 
^' vP l O N A M T-1 X A p 'K 

"^^^ A Al< AOAhf PTH *;.i A Q I 'oopv^L^f^ANlltJpr 30 \a ^Qj l^' !/• AHMTCi^Ta/ 
Aihcnariim 40« /7 a. Clir, y&- 
!< <; 


"r ,;r \ 


20 ;A%,1 «5l 

|j'i,'.vfrK.o. j K . , 'k 'i iii I '■io_/vtM'£^'t'flt^»<^;«m;Ai\iff-o,i ^iJ At ro < 

<A.-.>rik.<ii'|;o.ui >" I i-iv^^ii^b ■■- ^^r'^*!) A '^i^^lkfcW^.»'^ i'i^it! '■■y"'t.i<-1*.vYMABi'TAi/\, \oom 

i.iv,- vij(^Ti4iu^N';vf»?,r>«r,i'^ ■' 'i^i^Kfi^Wfciy^' .vf ..M r >n<i:^ i ri >r-, / <A,.iyfe .d , .,i ;< • i ■" 
\^.i^i^aAr..\t^^/-\rnA{ d.-!'r.<i->,^\,r]\r^^ll^\X-'. ^V^J^njfiJii-v^vf ,.,.,\...i;o';Vx'oi|fi., i .5 r ;•; \i 
.•O.M rC^^^^v^l^Hft-^^inVi •,^V^,-\i,.umfU^ , ;,,,., ,, 

'\T'NA-.<.o, s,'fti ^t;^'^^!!!;:?*^,'!*!^?^',-»^ ;i v;"ia.. 1 iftv ;i!i;?iTiri!^;rr..\i , ar..i'i.'M 
■ -» ,-1 -\,^ .\ ^ >l K 9 , ,^1 1 ) 1 ,,) o ALr^E, s'-p •V i.,-v»«?i^ ^f:%: 5|,.,s y? , ,<^i ; *fvVj*l i^ '^5 i;-tf p o 1 ^ a v 1-,xw 
r r .c M o ...\o >. „ ^;^^^ .,^ A t*}. A ,, ^ ,v, , .^ I ,■; ,; Jv.;^ . ,., f r^'> t ; .i^?*„1j-^,\.. ■, ;TyI u u- i ^ t; /\ .^ ,\ ,. ^,- f. ' 
■.,-ikm„r/\ ,,.\.r.k^rK,oi fL.Ai ^-AMi 01 \J<% iu;>-T V„.ftMi:MKAM,',vAi.\,x»-%Arri r\f\\r.-^< 

'•■■'■ ,' "'|<T'vnviTi<i {'i'y^rii Aroy.l/^V^' A\'''VM-/\i(-i>'.>rt>V-^int-ptTi''^PO. , 
::,-.:'x<,|.Si-Arfv i,AuroVj|ro,n ,.,,,^,,,o^-,-rAi,A.o.,T\^.L-\-;:':|:,,L/^..|, ,. ^\ y,/jv rf' L'^^ r,'i;i M Y V. c' ,- < , 
^ rf rt*K^N' /> &S. 0"!' Ij^. 
,, 53? o I Tr e n l^ ii.Fffli ()' ': Atheiuiium 19 
V. sacc. a. Chr. cxcimtis 20 ir^' ^ ??5 • ■ - -^^ 
\ V l (- -r 

r /i f\ M I'-' MY-i:'' ^^-f :^IL .X.Tp..r'i-' t 'i rA^|,i;^ ,.if p^: Alhcnaium 4U3 a. Clir. 
Atheiiarum ^^^ J^ 21 ^/- 
Foecleris Arcacluni Lycaei saec. IV. 22 Liisorum c. 2(i() a. Clir. Teeeae saec. IV. ineiintis 25 AttieMaruni 2<) 25 
23 


.jYrM^i '''■•:"A'''-^'«>''^, * "-'1^'^' N'i:pi Afc'hAAinc'yV\fta*.J VfA.nfeVA' ' .>>•■ --'ji.Y^: ji)7i >' -t' r» I «A I 'rA\ 

./. i| '1 W|I:tC|MA| tA 

':/J^ 'AlPliP I ^^ 

* ■ • " ' ' Y TA 1 K A I .^oriHAf 
■T '. h o Y /. Vf o ^ i : /vpY/ 
"^Sir/iliAf ;^'5|J3.^y .Athenaium 387/6 a. Chr, 

'J/4 ' 


,..\,.\nf^-Ei:l^PVE} 
20 
Atlienariiiii 363/2 a. Chr. 24 


f;. 


^ 
<•■■■ ■ . 


'<•* 


i^ 


r^ 


iH 


t ii 

/A-;^: Athenarum c. 365 a. Chr. 
■mm <4t ' 

k 


/ .5 Athenarum 375 a. Chr. Athenarum 25 
O -l!h^ '^■- 26 MoXKAiVrW>'~'^:iAH3.-?'y:pr!MA>Tf.t>S.vi, 

, AVAkX~XA:-;-;TSI^.--N'i-^j;A*-!:V.-:-3>l-:::f.v>:!:i- .... 

%>-:iT;>»-)>,>ciHi?ivJ!Sv£: ;;:•* ?JI*i\>! \iuacr;?.:: l, J r:^ ^^v»y:s;r;:s,^ 

ovrvtousxi-i^Jr' ■yi.,ve>v • ■« 

^v-v\rv,rvnrrHiVcVia.->bV. : ^ ;-dS 


.•,-<:S--oH-! 5;t' 
^'•^^■•'i^."S>' ' -.:■■ ■■-\s"'' ■ •'-•• •■■■ ■ »^. '-'. •■'■■■■.^••■pif. 
\.ifi.< > '.'■^(t^ \ ~ •' r T ^j xv «; o js^?qte ' 

',-V >.r';»ViM;c;^rOVJ.'XI9,\W;.. ^^.. •'tsT,5- j'S.«-f -rtAhHS;r'-o-,AS¥e.r4-',:^ ---.-js '::.'\, )- . <: •*W;«^?;,'.v^»vt{i,T 

-■vnTrr;-.'*»!,";."!-^-^ wi 

;'v.'ivr.VTSl'^rvS:^T- 


■ -'VV^^VvT^rs - ■■■s-r)r03-.-v-vi,-;si^-M,«i.'s-. : 
-"^■^-Vn.-cvl.vf.v- :^V^'C's---:\A\f,3I'rtrf-.-, . -;f.- 

■ • -'TAiruv,--' •,■ -•,1-t>.\^:; v"-:->?^Tjir. ■.,■,.; 10 
Atliciiaium IV. saec. a. Chr. 
.:t9.ve>:c<'«Xt-'(-*' '.■i-.'.:.".''. "^■•»'i'vv.\;vi;-V^;- -,TKVrL; 
►;\To:t?',-,«'s:t Jl,\,» V:A:' r .:rCV',uK'» ••/. ->t)4«V«r 
•x!i;.-».',5-,>,yi.;.vrHvVv> •^-■. ^■^■'■'NWS^v,'s.r»M','HMX 

T-?v - ' M>«^^^Mii^4lB^«HhyJM&£LEi'^'«r' 
■•y^ .-V li.- f Sami 346/5 a. Chr. Aihenariim IV. .saec. a. Chr. 27 


Athenaruin IV. sacc. a. Ctir. 28 


rvj-Aj-mx^ 

\<:i:%' y:p:^r\ 25 Atheiiarmn III. saec. a. Chr. 29 ■fr -i^ -^■(««mm^ Athenaruni c. 325/4 a. Clir. Atlioiiarum M^Aj^ a. Clir. 30 
y 

31 
■■-1 ■."'■' ^ ^- 
Prienes c. 334 a. Chr. fff-Sjf^m^:^^^;^'-^ 


^\-:.r,r % 'Aj :k: :-,] 'ift;iri :;r'q--: :::?: : / ■ i '^A;-:;'n-ii-v^..l/^ k:/: '^'^ i 
/ '-.w--::vr^;>yv]|?-r';'Vi:--/: :; :\(^^r i":/^''' ^ ^ 

,Hr^i/l)'.^/://::;.J.>^ '/,1/' !\-(,j_, ,<-f:-'7 


Wfry) i-;.^, ' ^r-M 
' . : 1 . ^. 1 7''' l^.x /. \ ^'r ; ■: l^-! V{/|i; A j/\/"(>././:/^:!^ r/^ ::.:^^ :.'.. .^' 


pmf/:MH/ ? ::oJ..vj^.^/f:r0'l/.:^i'ii^!/:i///Vif-:V'^/:)/.r/:. 

Mv'.- ,///-f^ v^r,i\/ /ja5[:.(^\ft:i-:;i::i^:^f)?):iA^/ 1:;/ 
^im r . ^^ C,^' :•':/.//:/ -/^/■.•\/xi:/'ri>''^i:)-'! !v";-)tq 

o];f/,!^4/v'^o^iT/r>l:4T/f%^T' " -.^J' :fl Fd Prienes ante 326/5 a. Clir. 
Arcesines Amorgi III. saec. a. Chr. Pergami III. saec. a. Chr. 33 
25 30 40 
•«*.<->■ aA; 

..yrnfAorrT/ 
^-?fOTEri!? 

-. 'T/.K/ /. C^ 

''-ii!CiAi:KA;rcA/^ir-iKAAAnArJ>'>«/:_ ■ -^ 

■^/^AA/tNt^tfe^^^P.Hnoir.jp?:" ^,^t^im'.t:r: ■-- ■:, ' %j 

'.•:«rrATOfi/>Js:'-: ccrirfzrr/^ws'*^. i>j^/j^../^'ic^'r-^ 

■'iL>-"*.or: ■. 'TcAnrHTcr: ' -c-;rcFrr'2r:/ '::■■'■ •■ 

■^^^-.w^ctl : A:n<A.Hri/xHx: /."rxi^/ A ^. •< .-^r/J^'.^/ /.j'..Hicr;An/.-'o/. / j^.N';Ct:<fe^-?V/.! 

pc/.aj;r),N ' ... 
^'■■•"gKHr: /t^ X*: i'.z ,r^ .'/.* AfTrC CE^^te 

.•><PW.:rAir ' 

JBr-v/rHs: .f,!; 
^■/-ofo-f/.TziAs:; 

■ A+rc/ . m ^-t:-j-s;o^ 55 './rr^N 

.iiorNHTor 

k.-,./.t:-/.-- 

aghna:c; 

KAEcsrrfi/ ". ■ 

Ao;-iNo^.c.r- i-vr;;/ r: ■ ■ ^ . ^ 
,' / vj .rA-s ■ i Therae c. 160 5</ a. Chr. \ '— ■ V.- Tlierini <m{f'^l it:-".v 34 iij/tlEif. 


5 ^^-^'-'"^-^ -r 
4 Therini III. saec. a. Clir. -T*'-' :''c,^^'..>i>0it •'^'"' '^T*^r 35 |:^-;^O^C/,CY<?tl^ ;'■;./.■■ -■-,:' i^ 
2() ■(*fWarti^HC^:fv ■T-r')K>./^A|/lK'*!^}^lHH>^lA,|-r'>.i:h^.M-fE,a^ 25 t* 
Therae III. a. Clir. saeculi. 36 25 l 
Magnesiae ad Maeandrum II, saec. a. Chr. ineuntis. 37 ^S'-'^.''?^?5-'^V.\^P'" W^ n- 
-M H WT H i il E^ V T l^f A^ 
• '''.iJTP(TH3SH>t<l?^ 
,-!>TlTf ^'^'■^'C' <^.N : ' ■ 

ti^M^9*'< r;..h.M,'>,f,ai55-_. * 
(f^ t^^vxc-rv/V^' 
,TjffM4.9Al 'N •■■ 

'^^•^■'^"t " V'^ O H M ^ F O ?:■ .'3 

'' ' ":,'Ull'(A -!•■". 

o?5i»Y/\H;^' ., Atliciiaruiii II. .saec. a. Clir. 38 P^ ^"^rtrw^ " — iF^» T.T 3»rw; C):'A"|-| MO, 

-■ ^»i.i<W.;';;v *V^^;-^.\, ,;.v. ■ -■' 
''^^V'-- .. . ■ ■■ .■ ■ ^^ .^C:'^v.:^^:^y-f^^-^'.^v-i>f .■ E 
1) >;:-5^„ii»!k 
'" ' ' '' ' f^S^S'^"?^ JflMis 39 


"ft-r' .V l- el>-« ,>;^M^ " 20 


hiA2!tn>J-;r,, 30 Paii 
II. saec. a. Chr. exeiintis Meji^alopoljs II. saec. a. Clir. 40 
o 41 
Anisae 1. saec. a. Chr. 42 


IV ,r^pv 
*« (BT^^ Atlienarum I. a. Chr. n. saec. exeuntis 
«ikMUJLU '/c^^ :^' f^i;^':^^ ' ■ ^i^)^5^ 7 ;> ■■! FiJffiM T^ ' 4^:j^:r^'p*yA:^ A^SZ^g^ 


.,/>j»titi:u<^ ^■Xff-i ■^■jSHi' Perganii II. p. Chr. n. saeculi 
Pprcrami ■^- 44 ■»|i. 

/ODTHt.'''!!.''. YAQl^ENILYNKEXOv li^ ;!?^l i^i" 


Aoocrfiv--. 

' V>|p 
l.>vDOCHgK 

•,,'.|<^NRr/i/ ... , ,,_^ -^..,,., , ri> 

/ r>:NHMENHZHlA^t^N><\-^INd:4|IAdMiCVlf:iA'^ * ! 

■-3J.^-r\NTi N^riXT^^NEAYTCYIOTtONKAITTADOi"^! . 1 

-:;:>., .,.,vr.r,,^,v,-^-fa-.-(f;;t„, .,o{;p.(r\,MK/>jK,v:.,. , 

•i'V^M^^NliAlATi'NA,SAAHNTYAfr.:;i;ii; 
;,:j^lirKEh-^lATOXGOY.\Cl^%l|K%*A^SlHKEI t ' 

'•I KAiNfHTOY! ,:;.i.A| EArif^Siwmi^iKhii^y^ 35 ■■™^f9: :^J£ii^I£iSati:i' 
..jrfl-^lij^i^:^, ,i;!A[Q:r].EA 
./A|3.4 5 AEEl-iEAEfIErf\n/0^^ 

^^iETjMtHj^rfiArQPAnirtil^/^Kfia . 

#ha irbysrfA A 1 H j<An ' 

•1 >Elij f Rr^:J:e;^/IiO\^s I-r^- 

.0 ;; ;l]<aft aoi4^{iEHomp^; f TA^TElls^/^' ;^'lTifei^ew4(^TOv Athenariim li. saec. p. Chr 

n 


aa, ij';-) •.'',-. 


'1 
.'/1 ' ,'' jV/ i' j ,' H) 

.-Jl 
45 jiU^- 
Athcnaruin 46 

/ 
Pei^^anii II. saec. p. Clir. 
47 
\ n\ (pA?y;ok-^:\vf^ i;K ■r.rKMrc; ,:.V;-. 
♦ '•.^;T'C«.-TV-:ccr?- ■ : vMi:ME.r-r. 

N..^ \k f, ,V I ii|"7H>.IOI^f'>rilSON ; 
tjniAlX AlVO>; 1- i; \RiRlON > irii;, -■ \: Cj p #?' Athenarum II. saec. p. Chr. 


-W* ^l^ Athenarum l<^2/3 p. Chr. n. 


\.r .xc>' Therae II. saec. p. Chr. 48 
E O 49 
Athenarum ro ^y <± i>. '^ <f if ^ /^ ^^ <^ 

Athenarum #llf1Si\i^;^ :r'f t-. ...^, 
.'WM$ 


rroA*;ViilHbi^ii|§||;lg. ,':#.;•,* ■^•.»i^^' •:'.»- • 


Carthaeae (Ceii 50 «r j^t.'\-::0\y\':::^^KJ(^^ 

7\ i^f;: Ai;;^iiE;Kroi:KO:^M oyxtj; r • ' 
^TTj\y%Tonr^KrrAj^}i wj^oi ^■'vJ- 
Pergami 
saec. p. Chr. 


10 i 
k ^:s^h: 


i!.^ti' i^ 


Phrygiae Megarorum IV. saec. p. Chr. 
TABVLAE IN VSVM SCHOLARVM 

EDITAE SVB CVRA lOHANNIS LIETZMANN l.SPECIMINA CODICVM GRAECORVM VATICANORVM collegerunt PIVS FRANCHl DE' 
CAVALIERI et lOHANNES LIETZMANN. 1910. XVI S. 50 Tafeln in Lichtdruck. Oeb. in 
Leinenband 6 M. Auf Karton gedruckt in ganz Pergament 12 M. 

2. PAPYRI GRAECAE BEROLINENSES collegit WILHELM SCHVBART 1911. XXXIV S. 

50 Tafeln in Lichtdruck. Geb. in Leinenband 6 M. In ganz Pergament 12 M. 

3. SPECIMINA CODICVM LATINORVM VATICANORVM coiiegerunt FRANCISCVS EHRLE 

S. J. et PAVLVS LIEBAERT 1912, XXVI S. 50 Tafeln in Lichtdruck gebunden in Leinen 6 M., 
in ganz Pergament 12 M. 

4. JNSCRIPTIONES LATINAE coliegit ERNESTVS DIEHL. 1912. XXXIX S. 50 Tafeln in Licht- 

druck, geb. in Leinen 6 M., in ganz Pergament 12 M. 

5. HANDSCHRIFTEN DER REFORMATIONSZEIT ausgewahlt von OEORO MENTZ. 

1Q12. XXXVIII S. 50 Tafeln in Lichtdruck, geb. in Leinen 6 M., in ganz Pergament 12 M. 

6. ANTIKE PORTRATS bearbeitet von RICHARD DELBRUCK. 62 Tafeln in Lichtdruck, 70 S. 

Text, darin weitere 41 Abbildungen. 1912. In Leinen geb. 12 M., in Pergament 20 M. 

7. INSCRiPTIONES GRAECAE collegit OTTO KERN. XXIII S., 50 Tafeln in Lichtdruck. 1913. 

In Leinen geb. 6 M., in Pergament 12 M. 

8. SPECIMINA CODICVM ORIENTALIVMconlegit EVOENIVS TISSERANT XXXXS., SOTafeln 

in Lichtdruck. In Leinen geb. 20 M. 

In Vorbereitung sind ferner: 
VASENKUNDE bearbeitet von ROBERT ZAHN. 

DIE KRETISCH-MYKENISCHE KULTUR bearbeitet von KURT MULLER. 
DELPHI bearbeitet von OEORO KARO. 

GRIECHISCHE BOHNENALTERTUMER bearbeitet von MAROARETE BIEBER. 
ATHEN bearbeitet von KURT MULLER. 

ALTCHRISTLICHE KUNST bearbeitet von RICHARD DELBROCK und HANS LIETZMANN. 
MINIATURMALEREI bearbeitet von P. LIEBAERT. AuszQge aus Besprechungen: -. j '^'^' '',-^'15 hochwillkommene Oabe in meisterhafter Ausfuhrung, von der eine Belebung des Interesses und des 
Verstandnisses tur Handschnftenforschung in den Kreisen der Studierenden sicher ausgehen wird 

THEOLOOISCHE LITERATURZEITUNO. 

Nr. 2: Die Lichtdrucktafeln sind von wunderbarer Schonheit und verdienen wie Sch.'s ganze Arbeit uneingeschriinktes 
Lob; ich bm uberzeugt, dafi das Werk bei seinem enorm billigen Preis bald in aller Hande sein wird 

BYZANTINISCHE ZEITSCHRIfT. Nr. 3: 50 phototvpische Tafeln solcher OroBe und solcher Oiite fur 6 Mark, das ist ein Rekord der Billigkeit und 
erfullt mit besonderer Befriedigu"7, daB ihn eine deutsche Firma erzielte. Man kann da nur laut rufen: Vivant seauentes vant sequentes 
DEUTSCHE LITERATUR-ZEITUNO Nr. 4: En somme, bon recueil, fort utile, et dont le prix defie toute concurrence. KEVUE CRITIQUE. 

Nr. 5: In Ausstattung und in Auswahl ist das Buch durchaus einwandfrei und verdient wegen seiner vorzuglichen 
Brauchbarkeit uneingeschranktes Lob. THEOLOO. LITERATURBlATT. Nr. 6: Es ist soviel Starkes und Schones in dem Bande geboten, daB alle Freunde plastischer Kunst gern zu 
ihm greifen werden. DEUTSCHE KUNST UND DEKORATION. A. Marcus und E. Webers Verlag In Bonn. A. MARCUS UND E. WEBER'S VERLAG IN BONN 

KLEINE TEXTE FUR VORLESUNGEN UND UBUNGEN 

HERAUSGEGEBEK VON HANS I.IETZMANN 

1 Das Muratorische fragment und die monarchianischen prologe zu den evangehen, herausge- 

geben von Prof. D. Hans Lietzmann. ■ 2. Aufl. i6 S. 0.30 M. 

2 DiE drei altesten Martyrologien, hrsg. v. Prof. D. Hans Lietzmann. 2. Aufl. 18 S. 0.40 M. 

3 Apocrypha I : Reste des Petrusevangehums, der Petrusapocalypse und des Kerygma Petri, heraus- 

gegeben von Prof. Lic. Dr. Erich Klostermann. 2. Aufl. 16 S. 0.30 M. 

4 AusGEWAHLTE Predigten I : Origenes Homilie X iiber den propheten Jeremias, herausgegeben 

von Prof. Lic. Dr. Erich Klostermann. 16 S. 0.30 M. 

5 LiTURGiscHE Texte I : Zur Geschichte der orientaUschen Taufe und Messe im 2. und^. jahrhundert, 

ausgewahlt von Prof. Lic. Hans Lietzmann. 2. Aufl. 16 S. 0.30 M. 

6 DiE DiD.iCHE, mit kritischem apparat hrsg. v. Prof. Lic. Hans Lietzmann. 3. Aufl. 16 S. 0.30 M. 

7 Babylonisch-assyrische Texte, ubersetzt von Prof. Dr. Carl Bezold: i Schopfung und Sintflut. 

2. Aufl. 24 S. 0.40 M. 

8 Apocryphaii: Evangelien, hrsg. v. Prof. Lic. Dr. E ri ch Klostermann. 2. Aufl. 21 S. 0.40 M. 

9 Ptolemaeus Brief an die Flora, herausgegeben von Prof. D. Dr. Adolf Harnack. 2. Aufl. 

10 S. 0.30 M. 

10 Die Himmelfahrt des Mose, herausgegeben von Prof. Lic. Dr. Carl Clemen. 16 S. 0.30 M. 

11 Apocrypha III: Agrapha, slavische Josephusstiicke, O.Kyrhynchusfr. 1911, herausgegeben von 

Prof. Dr. Erich Klostermann. 2. Aufl. 26 S. 0.50 M. 

12 Apocrypha IV: Die apokryphen briefe des Paulus an die Laodicener und Korinther, herausge- 

geben von Prof. D. Dr. Adolf Harnack. 23 S. 2. Aufl. 0.40 M. 

13 Ausgewahlte Predigten ii: Funf festpredigten Augustins in gereimter prosa, herausgegeben von 

Prof. Lic. Hans Lietzmann. 16 S. 0.30 M. 

14 Griechische Papyri, ausgew. u. erkl. v. Prof. D. Hans Lietzmann. 2. Aufl. 32 S. 0.80 M. 
15/16 Der Prophet Amos, Hebraisch und Griechisch, herausgegeben von D. Johannes Meinhold 

und Prof. Lic. Hans Lietzmann. 32 S. i. — M. 
17/18 Symbole der alten Kirche, ausgewahlt von Prof. Lic. Hans Lietzmann. 32 S. 0.80 M. 

19 LiTURGiscHE Texte II: Ordo missae secundum missale Romanum, herausgegeben von Prof. Lic. 

Hans Lietzmann. 23 S. 2. Aufl. 0.40 M. 

20 Antike Fluchtafeln, ausgewahlt und erklart von Prof. Di. R. Wunsch. 2. Aufl. 31. S. 0.70 M 

21 DieWittenbergeru. Leisniger Kastenordnung 1522, i523,hrsg. v. H.Lietzmann. 248.0.60 M. 
22/23 Die judisch-aramaischen Papyri aus Elephantine sprachhch und sachtich erklart von Prof. 

Lic. Dr. W. Staerlv. 2. Aufl. 38 S. 1.30 M. 
24/25 Martin Luthers gei.stliche Heder, hrsg. von Prof. Dr. Albert Leitzmann. 31 S. 0.60 M. 
26/28 Lateinische christliche Inschriften mit einem anhang judischer inschriften, ausgewahlt und 

erklart von Prof. Dr. Ernst Diehl. 2. Aufl. 86 S. 2.20 M. 
29/30 Res gestae divi Avgvsti, herausgegeben von Prof. Dr. E r n s t Diehl. 2. Aufl. 40 S. 1.20 M. 

31 ZwEi NEUE Evangelienfragmente, hrsg. u. erklart v. Prof. D. D. H. B. Swete. 15 S. 0.40 M. 

32 Aramaische Urkunden zur Geschichte des Judentums im VI und V Jahrhundert vor Chr. 

sprachlich und sachlich erklart von Prof. Lic. Dr. W. Staerk. 16 S. 0.60 M. 
33/34 SUPPLEMENTUM Lyricum, neue bruchstucke von Archilochus Alcaeus Sappho Corinna Pindar 
ausgewahlt und erklart von Prof. Dr. Ernst Diehl. 2. Aufl. 44 S. 1.20 M. 

35 Liturgische Texte III : Die konstantinopolitanische messliturgie vor dem IX jahrhundert: 

iibersichtl. zusammenstellung d. quellenmaterials, von Dr. AntonBaumstark, 16 S. 0.40 M. 

36 LiTURGiscHE Texte IV: Martin Luthers Von ordnung gottesdiensts, Taufbilchlein, Formula 

missae et communionis 1523, herausgegeben von Prof. D. Hans Lietzmann. 24 S. 0.60 M. 

37 Liturgische Texte V: Martin Luthers Deutsche Messe 1526, herausgegeben von Prof. D. 

Hans Lietzmann. 16 S. 0.40 M. 
38/40 Altlateinische Inschriften, ausgewahlt von Prof. Dr. Ernst Diehl. 2. Aufl. 92 S. 2.40 M. 

geb. 2.80 M. 
41/43 Fasti consulares imperii Romani von 30 v. Chr. bis 565 n. Chr. mit kaiseriiste und an- 

hang, bearbeitet von Willy Liebenam. 128 S. geh. 3 M., gbd. 3.40 M. 
44/46 Menandri reliquiae nuper repertae edidit Prof. Dr. S. Sudhaus. 65 S. l8o M., geb. 2.20 M. 
47/49 Lateinische altkirchliche Poesie, ausgewahlt von Prof. D. Hans Lietzmann. 64 S. 1.50 M. 
50/5 1 Urkunden zur Geschichte des Bauernkrieges und der Wiedertaufer, herausgegeben von 

Prof. Dr. H. Bfihmer. 36 S. 0.80 M. 
52/53 FrOhbyzantinische Kirchenpoesie i: Anonyme hymnen des V— VI jahrhunderts ediert von 

Dr. Paul Maas. 32 S. 0.80 M. 

54 Kleinere geistliche Gedichte des XII jahrhunderts, hrsg. V. A. Leitzmann. 30 S. 0.80 M. 

55 Meister Eckharts buch der gOttlichen trOstung und von dem edlen menschen (Liber 

Benedictus), herausgegeben von Prof. Dr. Philipp Strauch. 51 S. 1.20 M. 

56 Pompeianische Wandinschriften und verwandtes, ausgewahlt v. E. Diehl. 60 S. 1.80 M. 

57 Altitalische Inschriften, ausgewahlt von Privatdozent Dr. H. Jacob soh n. 32 S. 0.80 M. 

58 Altjudische liturgische Gebete, ausgewahlt und mit kurzen einleitungen herausgegeben von 

Prof. D. Dr. W. Staerk. 32 S. i.— M. 
• 59 Der Mischnatraktat Berakhoth in vokalisiertem text mit sprachlichen und sachlichen 
bemerkungen von Prof. D. Dr. W. Staerk. 16. S. 0.60 M. 
60 Eduard Youngs Gedanken iiber die Originalwerke in einem Schreiben an Samuel Richardsohn, 
iibersetzt von H. E. von Teubem, herausgegeben von Dr. Kurt Jahn. 46 S. 1.20 M. A. MARCUS UND E. WEBER'S VERLAG IN BONN 

6i LiTURGiscHE Te.mk VI: Die KlemeiUinisclie liturgie aus lien Constitutiones apostoi(^rum VIII 
nebst anhangen, herausgegeben von Prof. D. Hans Lietzmann. 32 S. 0.80 M. 

62 VuLGARLATEiNiscHE Inschriften, hrsg. V. Prof. Dr. Ern st Diehl. 180 S. 4.50 M., geb. 5. — M. 

63 Goethes erste Weimarer Gedichtsammlung mit varianten, herausgegeben von Prof. Dr. 

Albert Leitzmann. 35 S. 0.80 M., elegant kartoniert 1.20 M. 

64 DiE Oden Salomos, aus dem syrischen Obersetzt, mit anmerkungen von Prof. Dr. A. Ungnad 

und Prof. D. Dr. W. Staerk. 40 S. 0.80 M. 

65 Aus DER ANTiKEN ScHULE. Sammlung griechischer texte auf papyrus, holztafeln, ostraka, 

ausgewiihlt und erklSrt von Dr. E rich Z ieba rt h.- 33 S. 2. Aufl. 0.80 M. 

66 DiE FrOsciie des Aristophanes, mit ausgewahlten antiken scholien, herausgegeben von Dr. 

Wilhelm Siiss. go S. 2. — M., geb. 2.40 M. 

67 Dietrich Schernbergs Spiel von Frau Jutten 1480, nach der einzigen uberlieferung im 

druck des Hieronimus Tilesius (Eisleben 1565 1, herausgeg. von Ed ward SchrOder. 56 S. 1.20 M. 

68 Lateinische Sacralinschriften, ausgcwahlt von Dr. Franz Richter. 45 S. 0.90 M. 

69 Poetaru.m Romanorum veterum reliquiae, selegit E. Diehl. 165 S. brosch. 2.50 M., geb. 3. — M. 

70 LiTURoiscHE Texte VII. Die preussische Agende im Auszug, herausgegeben von Hans 

Lietzmann. 42 S. brosch. 0.80 M., geb. i. — M. 

71 CiCERO PRO MiLONE, mit dem commentar des Asconius und den Scholia Bobiensia, heraus- 

gegeben von Dr. Paul Wessner. 74 S. brosch. 1.60 M., geb. 2. — M. 

72 DiE ViTAE Vergilianae und ihre antiken Quellen, lirsg. V. Dr. Ernst Diehl. 60 S. 1.50 M. 

73 DiE QuELLEN von Schillers und Goethes Balladen, zusammengestellt von Albert Leitz- 

mann. 51 S. 3 Abbiidungen. brosch. 1.20 M., geb. 1.50 M. 

74 Andreas Karlstadt von abtuhung der bilder und das keyn bedtier unther den Christen seyn 

sollen 1522 und die Wittenberger Beutelordnung, herausgeg. von Hans Lietzmann. 32 S. 0.80 M. 

75 Liturgische Texte VIII. Die sUchsische Agende im Auszug, herausgegeben von Hans 

Lietzmann. 36 S. brosch. 0.80 M., geb. i. — M. 

76 Auswahl Aus Abraham A. S. Clara, herausgeg. von Prof. Dr. Karl Bertsche. 47 S. i. — M. 

77 HiPPOCR.\Tis de aere aquis locis mit der alten lat. iibers., hrsg. v. G. Gund ermann. 50 S. 1.20 M. 

78 Rabbinische Wundergeschichten des neutestamentlichen zeitalters in vokalisiertem text mit 

sprachlichen und sachlichen bemerkungen von Lic. Paul Fiebig. 28 S. i. — M. 

79 Antike Wundergeschichten zum studium der wunder des Neuen Testamentes, zusararagestellt 

von Lic. Paul Fiebig. 27 S. 0.80 M. 

80 Vergil Aeneis II mit dem commentar des Servius, hrsg. v. E. D i e h I. ■ 13 1 S. br. 2. — M., geb. 2.50 M 

81 Anti-Xenien in auswahl, hrsg. V. Dr. Wol fgang Stammler. 68 S. brosch. 1.40 M., geb. 1.80 M. 

82 Apollonius Dyscolus De pronominibus pars generalis edidit Dr. Paulus Maas. 44 S. i. — M. 

83 Origenes, Eust.\thius V. Antiochien, Gregor V. Nyssa aber die Hexe von Endor, herausgeg. 

von Erich Klostermann. 70 S. 1.60 M. 

84 Aus einem griechischen Zauberpapyrus, hrsg. u. erklart V. Richard WQnsch. 31 S. 0.70 M. 

85 DiE geltenden Papstwahi.gesetze, herausgegeben von Friedrich Giese. 56 S. 1.20 M. 

86 Alte Einblattdrucke, herausgegeben von Otto Clemen. 77 S. 1.50 M. 

87 Unterricht der Visitatoren an die pfarrherrn im kurfiirstentum zu Sachsen, herausgegeben 

von Hans Lietzmann. 48 S. i. — M. 

88 BuGENHAGENS Braunschweiger Kirchenordnung, hrsg. V. H. Lietzmann. 152 S. 2.40 M. 

89 Euripides Medea rait scholien, herausgegeben von Ernst Diehl. 116 S. 2.60 M. geb. 3. — M. 

90 DiE Quellen von Schillers Wilhelm Tell zusamraengestellt von Albert Leitzraann. 

47 S. 1.20 M., geb. 1.50 M. 

9 1 Scholastische Texte I : Zum Gottesbeweis d. Thomas v. Aquin zusgest. v. E. K r e b s. 64 S. i .50 M . 

92 Mittelhochdeutsche Novellen I: Die heidin hrsg. v. L. PfannraQller. 51 S. 1.20 M. 

93 Schillers Anthologie-Gedichte kritisch hrsg. v. W. Stammler. 71 S. 1.50 M., geb. 1.80 M. 

94 Alte und neue aramaische Papyri iibersetzt und erklart von W. Staerk. 73 S. 2. — M. 

95 Mittelhochdeutsche NovELi.EN II : Rittertreue. Schlegel hrsg. v. L. P f a n n in (1 1 1 e r. 63 S. 150 M. 

96 Der Franckforter („eyn deutsch theologia") hrsg. v. W. Uhl. 64 S. 1.60 M. 

97 Diodors rOmische Annalen bis 302 a. Chr. samt dem Ineditum Vaticanum hrsg. von A. B. 

Drachraann. 72 S. 1.80 M. 

98 MusAios, Hero u. Leandros m. ausgew. varianten u. scholien hrsg. v. A. Ludwich. 54 S. 1.50 M. 

99 Authentische Berichte (Iber Luthers letzte Lebenstunden hrsg. v. L. Strieder. 42 S. 1.20 M. 
100 Goethes rOmische Elegien nach der altesten reinschrift hrsg. v. A. Leitzmann. 56 S. 

Brosch. 1.30 M., geb. 1.70 M. 
loi FrChneuhochdeutsches Gi.ossar von A. Gfltze. VIII u. 136 S. Brosch, 3.40 M., geb. 3.80 M. 

102 DiE Generai^ynodal-Ordnuno hrsg. v. A. Uckeley. 20 S. 0.50 M. 

103 DiE Kirchengemeinde- und Synodalordnung f. d. provinzen Preussen, Brandenburg, Pommem, 

Po.sen, Schlesien u. Sachsen hrsg. v. A. Uckeley. 36 S. 0.90 M. 

104 DiE rheinisch-westfal. Kirchenordnung hrsg. v. A. Uckeley. 64 S. 150 M. 

105 Mystische Texte aus dem Islam. Drei gedichte des Arabi 1240. Aus d. Arab. flbersetzt u. 

erlautert v. M. Horten. 18 S. 0.50 M. [32 S. 0.80 M. 

106 Das niederdeutsche Neue Testament n. Emsers Obers., Rostock 1530 hrsg. v. E. Weissbrodt. 

107 Heuders Shakespeare-Aufsatz in dreifach. gestalt m. anm. hrsg. v. F. Z inkernagel. 41 S. i. — M. 

108 KoNSTANTiNS Kreuzesvision in ausgew. texten vorgelegt v. J. B. Aufhauser. 26 S. 0.60 M. 

109 Luthers Kleinfr Katechismus, der deutsche text in seiner geschichtlichen entwicklung von 

Johannes Meyer. 32 S. 0,80 M. 
iio Historische Attische Inschriften ausgewahlt und erklart von Ernst Nachmanson. 
111 AusgewShlte Iliasscholien, hrsg. von W. Deecke. A. MARCUS UND E. WEBER'S VERLAG IN BONN 112 SUPPLEMENTUM EuRiPiDEUM, hrsg. von H. V. Arnim. 80 S. 2, — M. 

113 SUPPLEMENTUM SoPHOCLEUM, hrsg. von E. Diehl. 33 S. 0.90 M. 

114 DiE Verfassung des deutschen Reiches vom Jahre 1849 ^rsg. von L. Bergstrasser. 

104 S. 2.20 M. 

115 Griechische Inschriften zur griechischen Staatenkunde, ausgewahlt von F. Bleck- 

mann. 79 S. 2. — M. t. j 1 1 

116 DiE QuELLEN zu HEiNRrCH VON Kleists Michael Kohlhaas. Hrsg. von R u d o 1 f 

Schlosser. 14 S. 0.35 M. 

117 Meister Eckhart: Reden der Unterscheidung, hrsg. von E. Diederichs. 45 S. i.— M. 

118 Oratorum et rhetorum Graecorum nova fragmenta ed. K. Jander. 42 S. i. — M. 

119 Texte zu dem Streite zwischen Glauben und Wissen im Islam, dargestellt von M. Horten. 

43 S. 1.20 Mark. 

121 HiSTORiscHE griechische Inschriften bis auf Ale.xander den Grofien, ausgewahlt und erklart 

von E. Nachmanson. 60 S. 1.75 M. 

122 Urkunden zur Entstehungsgeschichte des Donatismus, hrsg. von Hans vonSoden. 

56 S. 1.40 M. 

123 HuGO voN St. Victor Soliloquium de Arrha animae und de Vanitate mundi, hrsg. von 

K. Miiller. 51 S. 1.30 M. 

1 24 Deutsche Lyrik des siebzehnten Jahrhunderts in Auswahl hrsg. von P. M e r k e r. 53 S. i .40 M. 

125 Liturgische Texte ix: Die Hannoversche Agende im Auszug hrsg. v. J. Mey er. 30 S. 0.75 M. Luthers Werke 

in Auswahl 

Unter Mitwirkung von Albert Leitzmann 
herausgegeben von 

Otto Clemen 

Vier Bande in Leinen gebunden zu je 5 Mark Diese neue Ausgabe wlll den jungen und alten Studenten, den Theologen, 
Germanisten und Historikern die wichtigsten Schriften Luthers in einer den wissenschaft- 
Hchen Anforderungen entsprechenden Textform in die Hand geben. Diesen 
Zweck konnen die Braunschweig-Berliner Ausgabe „fur das christliche Haus" und die von 
J. Bohmer besorgte ,,fur das deutsche Volk" mit ihren modernisierten deutschen und iibersetzten 
lateinischen Texten naturgemaB nicht erfiillen, die Erlanger und die einzig wissenschaftlich 
brauchbare Weimarer Ausgabe sind aber fur die meisten unerschwinglich. 

Unsere Ausgabe bietet die deutschen Texte nach den Originaldrucken. Die germa- 
nistische Revision und Beseitigung der Versehen der alten Drucker hat Prof. A. Leitzmann 
besorgt. Die alte Interpunktion ist nur da geandert worden, wo sie geeignet war, ein MiB- 
verstandnis zu erzeugen. Ueber alle Aenderungen gibt der kritische Apparat Rechenschaft. 
In den lateinischen Texten ist durch mafivolle Modernisierung der Interpunktion das Verstandnis 
erleichtert worden. Ueber weiterhin begegnende Schwierigkeiten helfen die Anmerkungen 
hinweg. Die Einleitungen zu den einzelnen Schriften sind moglichst kurz gehalten. Sie 
geben Veranlassung und Zeit der Abfassung und des Druckes der Schriften an, zeigen unter 
Hinweis auf beachtenswerte moderne Literatur Gesichtspunkte an, unter denen sie zu lesen 
sind, greifen aber der Lektiire in keiner Weise vor und iiberlassen dem Leser die Bildung 
des Urteils. Zur bequemen Auffindung von Zitaten sind die Seiten der Weimarer und Erlanger 
(i. und 2.) Ausgabe am Rande angegeben. 

Die Auswahl ist rein historisch orientiert und soll Luthers Stellung in der Religions-. 
Kirchen-, Dogmen-, Kuhur- und Literaturgeschichte klarmachen und, obgleich nur ein kleiner 
■Teil der Werke Luthers Werke dargeboten werden kann, doch den „ganzen Luther" zeigen. 

Um die Benutzung der Ausgabe im Seminarunterricht, sowie die allmahliche An- 
schaffung zu erleichtern, hat sich der Verlag entschlossen, jeden Band ohne Preiserhohung 
auch e i n z e 1 n abzugeben. CN Kern, Otto 

360 Inscriptiones graecae 

KA7 PLEASE DO NOT REMOVE 
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET 

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRAR '